กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

คนรักสัตว์ต้องรู้!! ปล่อยสุนัขไปสร้างความเดือดร้อน
มีโทษทั้งแพ่งและอาญา

กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

                  ปัจจุบันกระแสคนรักสัตว์เลี้ยงมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ การที่เราจะเลี้ยงสัตว์ได้แน่นอนว่าจะต้องเอาใจใส่และดูแลเขาเป็นอย่างดี แต่การดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นก็สำคัญไม่แพ้กันครับ วันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกรณีกฎหมายสุนัขสร้างความเดือนร้อนให้คนอื่นว่ามีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยครับ

กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

                 อย่างที่บอกครับการเลี้ยงสัตว์เราจะต้องเอาใจใส่เขาให้มาก ๆ เพราะเขาก็มีชีวิต แต่ที่สำคัญคือการเลี้ยงสัตว์ของเราจะต้องไม่ไปรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยครับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะดูแลให้ดีได้ จึงต้องมีกฎบางอย่างเข้ามาควบคุมไม่ให้คนปล่อยปละละเลยให้สุนัขของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น จึงมีกฎหมายเกี่ยวกับกรณีที่สุนัขสร้างความเดือดร้อนเข้ามาควบคุมดูแล แต่ไม่ได้หมายถึงสุนัขอย่างเดียวนะครับ รวมถึงสัตว์อื่น ๆ ด้วย

โทษทางอาญา ถ้าสุนัขสร้างความเดือดร้อน

                ใครที่มีน้องหมาหรือน้องแมวหรือน้องอะไรก็ตาม แล้วไม่สนใจจนน้องไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่น มีโทษทั้งทางอาญานะครับ ถ้าปล่อยให้สุนัขไปกัดคนอื่นทั้งที่รู้ว่าเป็นสุนัขที่ดุ หรืออาจจะไม่รู้ แต่ละเลยไม่สนใจจนสุนัขไปกัดคนอื่น แบบนี้เข้าข่ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์ดุหรือสัตว์ร้ายที่ตนควบคุมออกไปไหนโดยลำพังซึ่งอาจทำอันตรายคนหรือทรัพย์สิน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แค่ดูแล้วว่าอาจจะทำอันตรายต่อคนหรือทรัพย์สินก็มีความผิดแล้วนะครับ

โทษทางแพ่ง ถ้าสุนัขสร้างความเดือดร้อน

              ส่วนในทางแพ่งก็ต้องรับผิดถ้าสุนัขสร้างความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อคนหรือทรัพย์สิน กฎหมายกำหนดให้เจ้าของหรือบุคคลที่รับเลี้ยงสัตว์ไว้แทนเจ้าของจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากสัตว์นั้น ดังนั้น กฎหมายก็กำหนดง่าย ๆ เลยว่า ถ้าสัตว์ไปสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายให้คนอื่น เจ้าของก็ต้องชดใช้ แต่มีข้อยกเว้นว่า ถ้าเจ้าของใช้ความระมัดระวังในการดูแลสัตว์ตามประเภทหรือชนิดแล้ว สุดท้ายยังไงความเสียหายก็เกิดขึ้นอยู่ดีทั้งที่ระวังอย่างดีแล้ว แบบนี้เจ้าของไม่ต้องชดใช้ครับ

โทษตามกฎหมายจราจร ถ้าสุนัขสร้างความเดือดร้อน

                อีกทั้งการปล่อยให้สุนัขไปสร้างความเดือดร้อนยังมีเข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบกอีกด้วย คือ กฎหมายห้ามไม่ให้ขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ ซึ่งหากใครฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับ 500 บาทครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด

1.นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สิน ตามมาตรา 1574

2.นิติกรรมที่ผลประโยชน์ของตนขัดกับผลประโยชน์ของคนไร้สามารถ

ซึ่งในกรณีจะร้องให้ใครเป็นผู้ไร้สามารถและขอให้ศาลตั้งเป็นผู้อนุบาล สามารถนำข้อเท็จจริงมาปรึกษา

และให้ทางสำนักงานช่วยดูแลคดีของคุณได้ครับ