คดีที่ดิน 4

บทความ บทวิเคราะห์ดีๆ ในเชิงกฎหมาย ที่คุณไม่ควรพลาด ทีมทนายความของเราคัดสรรเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่ดินมาไว้ให้แล้ว

31

ดอกผลของทรัพย์ ใครได้รับผลประโยชน์

การมีทรัพย์สินไว้ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นที่ดิน สวน ไร่ สัตว์ หุ้น เงิน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นทรัพย์สินล้วนแล้วแต่มีมูลค่าในตัวของมันเองซึ่งแน่นอนว่าเป็นประโยชน์แก่เจ้าของ แต่ไม่ใช่แค่นั้น ตัวทรัพย์สินของเรายังอาจงอกเงยเกิดเป็นดอกผลขึ้นในอนาคตได้อีก ซึ่งตามความเข้าใจ ดอกผลของทรัพย์ย่อมเป็นของเจ้าของทรัพย์ แต่ก็อาจจะมีประเด็นได้ในกรณีที่เจ้าของไม่ได้ถือครองทรัพย์สินอยู่ในขณะที่มีดอกผล ซึ่งยังไงตัวทรัพย์ก็เป็นของเจ้าของอยู่แล้ว แต่ในส่วนดอกผลของทรัพย์นี่สิ จะเป็นของใคร วันนี้เรามีมาไขคำตอบนี้ไปด้วยกันครับ

32

ผลของเจ้าหนี้ที่ยึดถือโฉนดไว้เป็นประกันหนี้

การนำทรัพย์สินมาเป็นประกันการชำระหนี้ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นโฉนดที่ดินเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับ โดยการประกันหนี้โดยนำโฉนดที่ดินมาเป็นประกันนั้นสามารถทำได้ใน 2 กรณีคือ การนำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้ และอีกวิธีคือการมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าหนี้ ยึดถือเอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ

33

ถ้าฟ้องบังคับจำนองเกิน 10 ปี ผลเป็นอย่างไร

การจำนอง เช่นจำนองที่ดินให้เจ้าหนี้ ทำให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ มีสิทธิในการบังคับจำนองจากทรัพย์สินที่จำนองได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นของลูกหนี้ หากผู้รับจำนองต้องการยึดทรัพย์ที่จำนอง หรือขายทอดตลาด ผู้รับจำนองต้องฟ้องคดีต่อศาล เมื่อศาลพิพากษาแล้ว หากเจ้าหนี้จำนองไม่ได้บังคับคดีใน 10 ปี อายุความ 10 ปีนั้น ทำให้การบังคับจำนองระงับไปหรือไม่

34

แผนที่พิพาทในคดีที่ดิน สำคัญอย่างไร

ในคดีที่ดินเวลามีการพิพาทกันจนคดีไปสู่ชั้นศาล ก็ไม่ใช่ว่าทุกคดีจะพิพาทกันบนที่ดินทั้งผืนหรือทั้งแปลง อาจจะพิพาทกันแค่บางส่วนของที่ดิน หรือพิพาทคาบเกี่ยวกันระหว่าง 2 ที่ดินที่ติดกันก็ได้

35

เมื่อถูกกีดขวางทางภาระจำยอม ต้องทำอย่างไร

 ถ้ามีการได้ทางภาระจำยอมมาโดยนิติกรรมโดยการจดทะเบียนทางภาระจำยอมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วต่อมาปรากฏว่า เจ้าของที่ดินที่มีการให้ทางภาระจำยอมได้แสดงเจตนาไม่ให้ใช้ทางภาระจำยอมเช่น ปิดทางภาระจำยอม , นำสิ่งของตั้งกีดขวางทางภาระจำยอม หรือกีดกันไม่ให้ใช้ทางภาระจำยอมได้อีก หรือวิธีอื่นใด โดยอ้างว่าไม่มีการใช้ทางภาระจำยอมกันแล้ว มีการใช้ทางอื่นออกสู่ทางสาธารณะแล้ว หรือกรณีอื่นๆ แล้วสามยทรัพย์หรือผู้ที่ใช้ทางภาระจำยอมจะทำอย่างไร หรือ

36

สร้างบ้านในที่ดินคนอื่น ผลเป็นอย่างไร

การสร้างบ้านในที่ดินของคนอื่น ต้องดูว่าเป็นการสร้างบ้านหรือโรงเรือนทั้งหลัง หรือส่วนใหญ่อยู่ในที่ดินของผู้อื่น โดยสุจริตตามมาตรา 1310 หรือไม่สุจริตอย่างไรตามมาตรา 1311 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

37

ฟ้องแบ่งแยกที่ดินที่ได้แยกครอบครองเป็นสัดส่วนแล้ว ทำอย่างไร

ที่ดินกรรมสิทธิ์รวมเป็นที่ดินที่มีผู้เป็นเจ้าของหลายคน ซึ่งเมื่อเป็นที่ดินที่เป็นทรัพย์มีทะเบียน เราก็จะสามารถรู้ว่าใครเป็นเจ้าของบ้างจากสารบัญจดทะเบียนของที่ดินนั้น ๆ ซึ่งกฎหมายก็สันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยว่า เจ้าของรวมทุกคนเป็นเจ้าของในส่วนเท่า ๆ กัน ซึ่งเรื่องที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งที่ดินที่มีเจ้าของหลายคนว่าโดยหลักต้องทำอย่างไร แล้วถ้าต้องมีการฟ้องล่ะต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าพร้อมกันแล้ว ไปดูกันเลยครับ

38

เหตุยกเลิกภาระจำยอมได้ มีอะไรบ้าง

ภาระจำยอม เป็นทรัพยสิทธิที่ตัดทอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่น อันทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้น ต้องยอมรับภาระบางอย่างเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งในทางกฎหมายเรียกว่า  “ภารยทรัพย์”(ที่ดิน ที่ต้องแบกภาระ ให้สามยทรัพย์ ใช้ที่ดินของตน ) ส่วนผู้ที่ใช้ทางภาระจำยอมในทางกฎหมายเรียกว่า ” สามยทรัพย์ ” (เป็นที่ดินที่ได้ประโยชน์จากการใช้ภาระจำยอม) ตัวอย่างภาระจำยอม เช่น ที่ดินแปลงนี้ตกอยู่ในบังคับภาระจำยอมทั้งแปลง เรื่องทางเดิน ทางรถยนต์ ทางเดินน้ำปะปา ทางเดินไฟฟ้า โทรศัพท์ ท่อระบายน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคอื่นๆ ของที่ดินโฉนดเลขที่……ตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการได้ภาระจำยอมโดยนิติกรรมและโดยผลของกฎหมาย       

39

การร้องขอครอบครองปรปักษ์ต่อศาล ต้องเตรียมพยานหลักฐานครอบครองปรปักษ์อย่างไรบ้าง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันมาเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

40

ผู้รับจำนองต้องรู้!! วิธีการบังคับจำนอง มีกี่วิธีและมีอะไรบ้าง

ในปัจจุบันการกู้ยืมเงินจำนวนมากๆ เราควรจะเช็คเครดิตคนที่มากู้ให้ดีก่อนว่ายืมแล้วใช้คืนไหม หรือวิธีการง่ายๆ ก็อาจจะขอหลักประกันเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นหาคนมาค้ำประกันหรือหาทรัพย์สินมาจำนองจำนำ สำหรับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องการจำนองว่า ถ้ามีคนมากู้ยืมเงินกับเราแล้วนำที่ดินมาจำนองไว้ สุดท้ายไม่จ่ายหนี้จะมีวิธีการบังคับจำนองยังไงบ้าง เราไปดูกันเลยครับ