คดีที่ดิน 2

บทความ บทวิเคราะห์ดีๆ ในเชิงกฎหมาย ที่คุณไม่ควรพลาด ทีมทนายความของเราคัดสรรเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่ดินมาไว้ให้แล้ว

11

ข้อแตกต่าง ทรัพยสิทธิกับบุคคลสิทธิ

ข้อแตกต่างระหว่างทรัพยสิทธิกับบุคคลสิทธิ 1. ทรัพยสิทธิมีวัตถุแห่งสิทธิเป็นทรัพย์สินโดยตรง 2. ทรัพยสิทธิจะเกิดขึ้นได้ก็แต่โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายเท่านั้น 3. ทรัพย์สิทธิก่อให้เกิดหน้าที่แก่บุคคลทั่วไป 4

12

ที่ดิน ภบท 5 คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7740/2555 ที่ดินพิพาทมีเพียงสิทธิครอบครอง โจทก์จะขายให้กับจำเลยทั้งสองราคา 1,500,000 บาท จะโอนที่ดิน ภ.บ.ท.5 ให้จำเลยทั้งสองและจำเลยทั้งสองได้วางมัดจำ 730,000 บาท

13

ทรัพย์สินของแผ่นดิน

ทรัพย์สินของแผ่นดินมี 2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา กับ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 1 ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 2 ทรัพย์สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 3 ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ

14

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ผลของการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไว้ดังนี้ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ ผู้ใดจะยกอายุความขึ้นต่อสู้แผ่นดินไม่ได้ ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน

15

ครอบครองปรปักษ์

บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์

16

การได้ภาระจำยอมตามกฎหมาย

ภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิประเภทหนึ่งตามกฎหมายทรัพย์สินหรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นสิทธิในทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งจะมีได้ในอสังหาริมทรัพย์ที่โดยส่วนมากภาระจำยอมนี้ก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินเป็นส่วนใหญ่ครับ วันนี้ผมเลยจะพาทุกคนมาดูว่าการจะได้ภาระจำยอมมานั้นจะสามารถได้มาในทางไหนบ้าง

17

ขั้นตอนการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะราย

กรณีมีหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ตามมาตรา 59 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน คือเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินในลักษณะเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีหนังสือสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน

18

ที่ดินตาบอด กับทางออกที่ใกล้ตัว

อีกหนึ่งปัญหาที่เจ้าของที่ดินต้องหนักใจ เมื่อที่ดินของตนไม่มีทางออกสู่สาธารณะ เนื่องจากโดนที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่ เรียกว่าที่ดินตาบอด กฎหมายจึงให้เจ้าของที่ดินตาบอด มีสิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่นๆได้เพื่อออกสู่ทางสาธารณะ โดยสามารถขอเปิดทางจำเป็น กับเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ได้ โดยต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่าน และต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายน้อยที่สุดที่จะเป็นได้ และถ้าจำเป็นต้องสร้างถนนเป็นทางผ่านก็สามารถทำได้

19

การจำนองที่ดิน

ในบางครั้งเวลากู้เงินผู้ให้กู้อาจยึดถือสินทรัพย์เป็นประกัน ในที่นี้คือการเอาที่จำนอง เปลี่ยนที่ดินเป็นเงิน  มาดูวิธีการจำนองที่กับธนาคารใช้เอกสารอะไร และวิธีการยื่นกู้เงิน ทางออกของคนมีที่ดินและอยากขอกู้เงินจากธนาคาร

20

ที่ดิน มีกี่ประเภท ข้อควรรู้ ก่อนซื้อ-ขาย-โอน

ที่ดินมีหลายประเภท โดยสามารถสังเกตได้ง่ายจากการจำแนกเป็นสีๆ ซึ่งที่ดินแต่ละประเภท จะมีทั้งแบบเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินและเอกสารสิทธิที่ดิน โดยสามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนการครอบครองได้ตามกฎหมาย และก็แบบที่รัฐบาลออกสิทธิให้ใช้ประโยชน์ แต่ไม่อนุญาตให้ครอบครอง หรือซื้อขายโอนสิทธิกันได้ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอนกันเกิดขึ้น บางครั้งอาจเกิดเป็นข้อพิพาท หรือกรณีฟ้องร้องกันภายหลังได้ค่ะ