คดีอาญา

สำหรับท่านใดที่กำลังสนใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาอยู่ ไม่ควรพลาด ทีมทนายความของเราหาเรื่องที่น่าสนใจมาสรุปให้แล้ว

01

ภัยที่เกิดจากแอพกู้เงินนอกระบบ

เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ปล่อยเงินกู้ผ่านแอพและเว็บไซต์มากมาย และด้วยเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้คนที่ต้องการกู้เงินมีจำนวนมาก แต่การกู้เงินนอกระบบนั้นมีภัยที่ซ่อนอยู่

02

ใช้กลอุบายลักทรัพย์ต่างจากฉ้อโกง?

การใช้กลอุบายในการลักทรัพย์แตกต่างจากการฉ้อโกงอย่างไร และทั้ง 2 อย่างนี้ใช้ข้อกฎหมายมาตราไหน เข้ามาอ่านทำความเข้าใจในเรื่องนี้ได้เลย

03

ขออนุญาตครอบครองปืน

ความปลอดภัยในชีวิตของเราเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันจึงมีบางท่านที่ต้องครอบครองอาวุธปืน เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต แต่การครอบครองอาวุธปืนจะต้องขอใบอนุญาตก่อนครอบครอง

04

กำลังลงบทความใหม่

กำลังลงบทความใหม่

05

หมิ่นประมาทกันในเน็ต ผิด พรบ. คอม?

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตจำนวนมาก และคดีต่างๆ ที่มาจากการกระทำผิดในออนไลน์ตามมามากมาย หนึ่งในตัวอย่างคือการหมิ่นประมาทซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายกัน

06

การกระทำโดยประมาท

การกระทำโดยประมาท คือ การกระทำที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำไปโดยไม่มีเจตนา แต่ไม่มีความระมัดระวัง โดยพิจารณาว่าบุคคลนั้นปราศจากระมัดระวังหรือไม่นั้น

07

เหตุลดโทษเพราะบันดาลโทสะ

เรื่องบันดาลโทสะ ถือว่าเป็นการกระทำความผิด เพียงแต่เป็นเหตุลดโทษให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิด

08

หลอกให้เล่นพนัน

หลอกให้เล่นพนัน ตามกฎหมายคดีอาญาต้องทำอย่างไร การหลอกลวงในบางบริบท แม้เป็นการกระทำความผิดจริง แต่หากการหลอกลวงนั้นผู้เสียหายทราบถึงวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมาย

09

ถมดินให้ถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

เรื่องการถมดินนี้มิใช่เป็นเพียงการรับผิดในความเสียหายทางแพ่งเท่านั้น หากแต่มีกฎหมายเฉพาะที่มีบทบังคับและบทลงโทษทางอาญาหากมีการฝ่าฝืน กฎหมายที่ว่านี้คือ พระราชบัญญัติการขุดและถมที่ดิน พ.ศ.2543

10

การประเมินภาษีสินค้านำเข้า

การส่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ จะถูกคัดแยกออกเป็น 3 ประเภท และปฏิบัติพิธีการศุลกากร ดังนี้ ประเภทที่ 1 ของซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคารวมค่าขนส่ง และค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท