ความรู้กฎหมาย หน้า 2

แหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้กฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

11

การขออนุญาตครอบครองอาวุธปืน

บทความเรื่อง ขออนุญาตครอบครองปืน โดยทีมทนายคดีอาญา หน้านี้จะทำให้คุณเข้าใจประเภทของอาวุธปืน คุณสมบัติในการครอบครอบ และการยื่นคำขอครอบครอบอาวุธปืน

12

สิทธิในการรับมรดก

สิทธิในการรับมรดกของบุตรและบิดามารดา ตามกฎหมายแล้วผู้ที่มีสิทธิรับมรดกนั้นแบ่งเป็น 6 ลำดับขั้น ได้แก่ ผู้สืบสันดาน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา ปู่ย่าตายาย และลุงป้าน้าอา

13

หมิ่นประมาทในเน็ต ผิด พรบ. คอม ไหม

การหมิ่นประมาทในอินเตอร์เน็ต หรือบนออนไลน์นั้น ผิด พรบ. คอมฯ หรือไม่ อินเตอร์เน็ตเปรียบเสมือนการย่อโลกของเราให้เล็กลง ทำสิ่งต่างๆ ที่ไกลให้ใกล้ขึ้นมาได้

14

ความผิดทางอาญาฐานกระทำโดยประมาท

การกระทำโดยประมาทมีหลายกรณี ยกตัวอย่างเช่น ความผิดฐานทำให้คนตายโดยประมาท หรือความผิดฐานทำให้ผู้อื่นรับอันตราย หรือความผิดฐานทำให้ผู้อื่นรับอันตรายแก่กาย

15

ขายที่ดินกรรมสิทธิ์รวม กับ แบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์รวม

บทวิเคราะห์ บทความกฎหมายในเรื่องของขายที่ดินกรรมสิทธิ์รวม กับ
แบ่งที่ดินกรรมสิทธิ์รวม ในทางกฎหมายต้องทำอย่างไรบ้าง ที่ดินกรรมสิทธิ์รวม

16

ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนเจ้าของมรดก

ผู้รับพินัยกรรมตายก่อนเจ้าของมรดก ในทางกฎหมายต้องทำอย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1698 ว่าด้วยการสืบสันดานรับมรดกแทนที่ได้

17

ผลของการวางมัดจำชำระหนี้

แบ่งเป็น 3 กรณี กรณีคู่สัญญาผู้วางมัดจำ ชำระหนี้ตามสัญญา กรณีคู่สัญญาผู้วางมัดจำ ละเลยไม่ชำหนี้ กรณีคู่สัญญาผู้รับมัดจำ ละเลยไม่ชำระหนี้

18

ลดโทษเพราะบันดาลโทสะ

ถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม การที่ถูกข่มเหงเช่นนั้นเป็นเหตุให้ผู้กระทำบันดาลโทสะ ผู้กระทำได้กระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะบันดาลโทสะ

19

อยู่เกิน 10 ปี อาจไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยปรปักษ์

หากตีความตามมาตรา 1382 การครอบครองปรปักษ์จะต้องมีเจตนาครอบครองทรัพย์ของผู้อื่น ซึ่งถ้าเป็นการครอบครองในทรัพย์ที่ตนเข้าใจว่าเป็นของตนก็จะไม่เข้าองค์ประกอบ

20

การทำให้เป็นพ่อตามกฎหมาย

การจดทะเบียนสมรสกันระหว่างบิดามารดาต้องเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บิดาจดทะเบียนว่าเด็กนั้นเป็นบุตรหรือการจดรับรองบุตรนั้น เด็กฟ้องต่อศาลขอให้รับเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย