ความรู้กฎหมาย หน้า 8

แหล่งรวบรวมข้อมูลบทความกฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

71

หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนแปลงกรรมการ

1. หนังสือมอบอำนาจกำหนดให้กระทำการเฉพาะเรื่องเฉพาะครั้งหรือไม่ 2. กำหนดวันระยะเวลาสิ้นสุดไว้หรือไม่ 3. กำหนดเงื่อนไขแห่งการสิ้นสุดไว้หรือไม่ 4. มีหนังสือฉบับใหม่ที่ยกเลิกฉบับเดิมหรือไม่

72

ไม่ชำระหนี้ ผิดสัญญา ต่างกัน?

การไม่ชำระหนี้ คือ การที่ลูกหนี้ไม่กระทำการใดการหนึ่งตามที่ได้ตกลงหรือผูกพันกัน การผิดสัญญา คือ การคู่สัญญามิได้ปฎิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดเอาไว้ในสัญญา

73

ค่าขาดไร้อุปการะ​ คดีแพ่ง

การทำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย ผู้กระทำต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่ตนเองก่อให้เกิดขึ้น หากทำให้ลูกของคนอื่นเสียชีวิต พ่อแม่ย่อมต้องเสียหายโดยสภาพ

74

ฆ่าตัวตาย ผิดกฎหมายหรือไม่

การฆ่าตัวตายผิดกฎหมายหรือไม่? การฆ่าตัวตายไม่เป็นความผิดทางอาญาแต่อย่างใด เนื่องจากตามประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติความผิดเกี่ยวกับชีวิตในมาตรา 288 ไว้ว่า ผู้ใดฆ่าผู้อื่น

75

ใช้ผู้อื่นทำความผิด คดีอาญา

กรณีความผิดมิได้กระทำลง 1. ต้องมีการกระทำอันเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด 2. ต้องมีเจตนาก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด 3. ความผิดมิได้กระทำลง

76

แบ่งมรดกของคู่สมรส

การพิจารณาทรัพย์มรดกของคู่สมรส 1. พิจารณาว่าคู่สมรสที่เสียชีวิตมีสินส่วนตัวเท่าไร 2. พิจารณาว่าคู่สมรสที่เสียชีวิตมีสินสมรสเท่าไรแล้วหารครึ่ง พิจารณาทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกของคู่สมรสที่เสียชีวิต 

77

อ้างไม่รู้ข้อเท็จจริงกับอ้างสำคัญผิด ต่างกันอย่างไร

ความไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของ และความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง เกิดความแตกต่างกันอยู่หลายประการ การกระทำทั้งสองกรณีเกิดจากการกระทำประมาท จำต้องรับผิดในฐานประมาท

78

ฝากเลี้ยงแมว ไม่จ่ายค่าอาหาร ยึดแมวได้ไหม

ตกลงแล้วคนรับฝากแมวทำอย่างไรได้บ้าง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ฝากนั้นจะตกอยู่ที่เพื่อนซึ่งเป็นผู้ฝากทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 670

79

ข้อควรรู้ในการทำสัญญากู้ยืมเงิน

หลายคนอาจอยู่ในฐานะผู้ให้กู้ ในขณะที่อีกหลาย ๆ คน อาจอยู่ในฐานะของผู้กู้ 1. หลักฐานการกู้ยืม 2. เนื้อหาในสัญญากู้ 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 4. การลงลายมือชื่อ 5. การค้ำประกัน

80

ย้ายสถานประกอบการ ลูกจ้างไม่ย้ายได้ไหม

นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างไม่ย้ายได้หรือไม่ การย้ายสถานประกอบกิจการ ลูกจ้างมีสิทธิอะไรบ้างเมื่อนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ