ความรู้กฎหมาย หน้า 9

แหล่งรวบรวมข้อมูลบทความกฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

81

เงินประกันชีวิต สิทธิของใคร

สัญญาประกันชีวิต คืออะไร และผู้รับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต กรณีผู้รับผลประโยชน์ตายก่อนแสดงเจตนาถือเอาประโยชน์ตามสัญญา หรือไม่มีผู้รับผลประโยชน์

82

เห็นคนจมน้ำแต่ไม่ช่วย มีความผิดอะไรบ้าง

นาย บ จึงมีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย นาย ป เป็นกระทำการงดเว้น ดังนั้นนาย ป จึงมีความความผิดฐานฆ่านางสาว ม

83

การแอบบันทึกเสียงรับฟังเป็นหลักฐานในคดีอาญาได้หรือไม่

หลักการรับฟังพยานหลักฐานในทางอาญา การแอบบันทึกเสียงของบุคคลธรรมดากับปัญหาในการรับฟังพยานหลักฐาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 226

84

ลูกจ้างรายวัน No Work No Pay จริงหรือไม่ ตอนที่ 1

ลูกจ้างรายเดือน และ ลูกจ้างรายวัน แยกไว้ต่างหาก คงมีแต่เพียงนิยามของคำว่า ลูกจ้าง ลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวันต่างก็เป็น ลูกจ้างของนายจ้าง ทั้งสิ้น

85

ลูกจ้างรายวัน No Work No Pay จริงหรือไม่ ตอนที่ 2

ลูกจ้างรายวันมีสิทธิได้รับวันหยุด ส่วนวันลาของลูกจ้างรายวัน 1 ลาป่วย จ่ายค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน 2 ลากิจ จ่ายค่าจ้างไม่เกิน 3 วัน 3 ลาคลอด จ่ายค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน 4 ลารับราชการทหาร จ่ายค่าจ้างไม่เกิน 60 วัน

86

5 ข้อต่อสู้ของผู้ค้ำประกัน

1 สิทธิไม่ชำระหนี้ก่อนกำหนด 2 สิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะเกี่ยง 3 เจ้าหนี้และลูกหนี้ตกลงลดหนี้มีผลต่อผู้ค้ำประกัน 4 สิทธิขอผู้ค้ำประกันยกข้อต่อสู้ลูกหนี้สู้เจ้าหนี้ 5 สิทธิไล่เบี้ยและรับช่วงสิทธิ

87

กฎหมายการสมรส ตอนที่ 1 ของหมั้น

กฎหมายมาตรา 1437 การหมั้นจะสมบูรณ์เมื่อฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของหมั้นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้น เมื่อหมั้นแล้วให้ของหมั้นตกเป็นสิทธิแก่หญิง

88

กฎหมายการสมรส ตอนที่ 2 สินสอด

กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อมีงานหมั้นและงานแต่งงาน ก็คือ สินสอด สินสอดไม่ใช่สาระสำคัญในการหมั้น

89

กฎหมายการสมรส ตอนที่ 2 สินสอด

กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อมีงานหมั้นและงานแต่งงาน ก็คือ สินสอด สินสอดไม่ใช่สาระสำคัญในการหมั้น

90

ครอบครองปรปักษ์

เมื่อยึดครองจนได้ครอบครอง ความเป็นเจ้าของก็ไม่ไกลเกินเอื้อม ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 บัญญัติว่า “ บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาสิบปี ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลาห้าปีไซร้ ท่านว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์