สัญญาธุรกิจ มีขั้นตอนการร่างสัญญาอย่างไร

จดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับธุรกิจ ทำให้การประกอบธุรกิจมีความเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามกฎหมาย เพราะต้องบอกเลยว่า บางธุรกิจมีกฎหมายเข้ามาควบคุมไว้ว่าจะต้องมีการอนุญาตก่อนถึงจะดำเนินธุรกิจได้ ดังนั้น การจดทะเบียนธุรกิจจึงจำเป็นกับทุกธุรกิจครับ ส่วนจะต้องจดทะเบียนอะไรบ้าง เรามีคำตอบให้แล้วครับ

สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อทนาย

จดทะเบียนธุรกิจ

            การจะประกอบธุรกิจอะไรก็ตามมักจะมีกฎหมายเข้ามาควบคุม บางธุรกิจต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนถึงจะประกอบกิจการนั้นได้ ยิ่งถ้าอยากทำธุรกิจในรูปแบบของบริษัทก็จะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน ถึงจะมีฐานะเป็นบริษัทได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยหยิบเรื่องการจดทะเบียนธุรกิจมาเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันคืออะไรและมีอะไรที่ต้องจดบ้าง แอบบอกเลยว่าสำนักงานของเราก็รับจดนะ!!

            การจดทะเบียนธุรกิจ เป็นการยื่นคำขอจดทะเบียนหรือขออนุญาตที่เกี่ยวกับธุรกิจต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเพื่อให้มีชื่อในทะเบียนหรือการขออนุญาตในการประกอบธุรกิจบางอย่างที่กฎหมายกำหนดให้มีการขออนุญาตก่อน เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ รวมถึงทำให้ธุรกิจมีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้นครับ

การจดทะเบียนธุรกิจ

โดยการจดทะเบียนธุรกิจมีอยู่ด้วยกันมากมาย ผมเลยจะขอยกเอาที่สำคัญ ๆ มาและรวมบางอย่างที่รวมกันได้เข้าด้วยกันนะครับ
          1.จดทะเบียนบริษัท
          การจดทะเบียนบริษัทเป็นการจดทะเบียนธุรกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งแน่นอนว่าถ้าธุรกิจไหนอยากทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลให้แยกจากบุคคลธรรมดา จะต้องมีการจดทะเบียนให้เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนก่อนครับ โดยการจดทะเบียนบริษัทนี้จดเพื่อให้ธุรกิจของเรากลายเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากคนธรรมดา มีความรับผิดแยกกันชัดเจนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ
          บริการเพิ่มเติม รับจดบริษัท
          2.การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
          มีบางธุรกิจที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะประกอบธุรกิจนั้นได้ หากยังไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นการประกอบธุรกิจไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าจะทำธุรกิจอะไร เราต้องเช็คให้ดีก่อนว่า ธุรกิจนั้นต้องขออนุญาตหรือไม่ ถ้าต้องขออนุญาตก็ให้รีบขอแต่เนิ่นๆ นะครับ ถ้าไม่ต้องขออนุญาตก็เดินหน้าธุรกิจได้เลย!!
ตัวอย่างธุรกิจที่ต้องขอใบอนุญาต ก็เช่น กิจการโรงงาน ร้านอาหาร นำเข้าสุรา ขายสุรา ขายยาสูบ ขายอาหารสัตว์ เป็นต้นครับ
          3.จดทะเบียนเพื่อให้ได้รับรองและคุ้มครองสิทธิในทางธุรกิจ
การจดทะเบียนธุรกิจในประเภทนี้ เป็นการจดทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิและการคุ้มครองบางอย่างตามกฎหมาย โดยผมจะยกตัวอย่าง 2 แบบดังนี้ครับ
         3.1 จดสิทธิบัตร
         เป็นการจดทะเบียนตามพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ โดยหากธุรกิจของเราได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือกรรมวิธีหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแล้วเข้าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เราก็สามารถยื่นเพื่อจดะเบียนสิทธิบัตรให้เรามีสิทธิและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายได้ เช่น สิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากการประดิษฐ์แต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้อื่นไม่มีสิทธิใช้ ถ้ามาใช้ก็เป็นการละเมิด หรือสิทธิที่จะอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิบัตรของเราได้ เป็นต้นครับ
        3.2 จดเครื่องหมายการค้า
        เป็นการจดทะเบียนตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ โดยนำเครื่องหมายที่เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถจดทะเบียนได้ที่เราจะใช้กับสินค้าของเราไปจดทะเบียนเพื่อให้ได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมาย เช่น มีสิทธิใช้เครื่องหมายกับสินค้าที่จดทะเบียนไว้แต่เพียงผู้เดียว คนอื่นจะเอาไปใช้ไม่ได้ ถ้าเอาไปใช้ก็จะเป็นการละเมิดนั่นเอง

จดทะเบียนธุรกิจ ทำเองได้หรือไม่?

           การจดทะเบียนธุรกิจก็คือการไปยื่นเอกสารติดต่อหน่วยงานราชการปกตินี่แหละครับ จึงสามารถทำเองได้ แต่แน่นอนว่าการจดทะเบียนแต่ละอย่างจะต้องมีการกรอกข้อมูล การใช้เอกสารหรือคำร้องให้ถูกต้อง รวมถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานแนบประกอบกับคำร้องหลักด้วยที่จะต้องเตรียมให้พร้อม หากเตรียมไปไม่ครบก็ต้องเสียเวลากลับมาเตรียมไปยื่นใหม่
          เพราะฉะนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลและจัดเตรียมเอกสารให้คุณดีกว่าครับ ไม่ทำให้เสียเวลา เอาเวลาอันมีค่าไปจัดการธุรกิจดีกว่า แถมยังได้ความสบายใจที่มีคนคอยช่วยดูแลและแบ่งเบาภาระจุกจิกที่คุณไม่ต้องมานั่งทำเองอีกด้วย

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาทนาย หรือว่าจ้างทนาย สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @mkclegal