จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ

จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ

จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ

จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ

          นายจ้างทั้งหลายต้องเคยคิดว่า จะจ้างลูกจ้างให้ทำงาน จะทำเป็นสัญญา “จ้างแรงงาน” หรือ “จ้างทำของ” แบบไหนจะดีกว่ากัน วันนี้สำนักงานของเราจะมาแยกให้กับทุกคนว่า การจ้างทั้งสองแบบต่างกันยังไงเพื่อแยกความแตกต่างและประกอบการตัดสินใจในการจ้างครับ

          ก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับสัญญาแต่ละประเภทกันก่อนครับ เรามาเริ่มกันที่สัญญาจ้างแรงงานกันก่อนเลย

          “สัญญาจ้างแรงงาน” ตามกฎหมาย คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า นายจ้าง และนายจ้างตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำให้

          ถ้าจะให้อธิบายให้ชัดๆ เลยก็คือ เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่เข้าไปทำงานให้นายจ้าง งานที่ได้รับก็คือจะมีเข้ามาตลอดเวลา เป็นงานทีมีอยู่เรื่อยๆ ส่วนมากก็จะนิยมเป็นการจ้างแรงงานครับ 

          “สัญญาจ้างทำของ” ตามกฎหมาย คือ สัญญาที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จ ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น

          ส่วนมากที่นิยมทำเป็นสัญญาจ้างทำของกันก็จะเป็นงานที่ทำเป็นชิ้นๆ หรือทำเป็นงานๆ แล้วจบไปครับ เช่น จ้างประดิษฐ์สิ่งของ จ้างก่อสร้างบ้าน จ้างฟรีแลนซ์เป็นงานๆ หรือจ้างทนายความให้ว่าความก็เป็นจ้างทำของครับ

พอเรารู้ลักษณะเบื้องต้นของสัญญาจ้างแรงงานและจ้างทำของแล้ว ทีนี้เราไปดูกันส่วนสำคัญกันครับว่า สัญญาจ้างทั้งสองประเภทนี้ แตกต่างกันยังไง? จริงๆ แล้วความแตกต่างกันก็มีค่อนข้างเยอะ ผมเลยขอยกความแตกต่างที่สำคัญมา 3 ข้อครับ 

1.วัตถุประสงค์ของสัญญา

จ้างแรงงาน – แน่นอนว่านายจ้างจ้างลูกจ้างมาทำงานให้แก่ตน ก็ต้องมุ่งผลสำเร็จของงาน แต่ที่สำคัญคือลูกจ้างต้องให้แรงงานทำงานให้กับนายจ้างตามที่ตกลงกัน

จ้างทำของ – เน้นที่ความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ งานเสร็จตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดทุกอย่างก็จบ แม้

.

  1. อำนาจในการบังคับบัญชา

จ้างแรงงาน – นายจ้างมีอำนาจบังคับบัญชาเต็มที่ภายในขอบของกฎหมายหรือสัญญาที่จะสั่งให้ลูกจ้างทำงาน หรือลงโทษทางวินัยลูกจ้างที่ทำผิด และลูกจ้างมีหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งของนายจ้าง

จ้างทำของ – ผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างมีหน้าที่ทำงานที่ได้รับว่าจ้างให้เสร็จเท่านั้น 

.

  1. การร่วมรับผิดในผลของละเมิด

จ้างแรงงาน – ถ้าลูกจ้างไปกระทำละเมิดในทางการที่จ้าง นายจ้างก็จะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างที่ไปทำละเมิด

จ้างทำของ – ถ้าผู้รับจ้างไปทำละเมิดในระหว่างทำงานที่ว่าจ้าง โดยหลักแล้วผู้ว่าจ้างไม่ต้องร่วมรับผิดกับผู้รับจ้าง แต่ถ้าผู้ว่าจ้างมีส่วนผิดบางอย่างด้วย ก็อาจจะต้องรับผิดร่วมกับผู้รับจ้างครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด