ซื้อบ้านก่อนสมรส อย่างไรเป็นสินส่วนตัวและอย่างไรเป็นสินสมรส

ซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส จะเป็นสินส่วนตัวเสมอไปจริงหรือ?
สงสัยกันใช่ไหม ไปหาคำตอบกันเลย

ซื้อบ้านก่อนสมรส อย่างไรเป็นสินส่วนตัวและอย่างไรเป็นสินสมรส

          การที่คนสองคนจดทะเบียนสมรสกัน ไม่ใช่ผูกพันกันแค่กายและใจ แต่ต้องผูกพันกันในเรื่องทรัพย์สินด้วย ซึ่งทำให้หลายคู่มีการวางแผนในเรื่องทรัพย์สินก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสกัน ในหลายคู่มักจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีบ้านอยู่ก่อนจดทะเบียน แล้วอีกฝ่ายก็เข้ามาอยู่ด้วย โดยที่วางใจว่ายังไงบ้านก็เป็นสินส่วนตัว แต่ถามว่าถ้าซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส บ้านนั้นจะเป็นสินส่วนตัวเสมอจริงหรือ? เริ่มไม่แน่ใจกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ เพราะฉะนั้น เรามาไขข้อสงสัยนี้ให้กระจ่างกันเลยดีกว่า

สินส่วนตัว VS สินสมรส

          เรามาเริ่มดูจากหลักง่าย ๆ กันก่อนดีกว่าว่า แบบไหนจะเป็นสินส่วนตัว แบบไหนจะเป็นสินสมรส ซึ่งหลักในการแยกแบบง่าย ๆ ที่หลายคนน่าจะรู้กันดีก็คือ ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรสเป็นสินส่วนตัว และทรัพย์สินที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรสเป็นสินสมรส

การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในบ้าน

            การจะพิจารณาว่า เป็นสินส่วนตัว หรือ สินสมรส จะต้องดูว่าได้ทรัพย์นั้นมาก่อนหรือหลังจดทะเบียนสมรส บ้านที่ซื้อพร้อมกับที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียน ดังนั้น จะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส ก็ต้องมาดูกันว่า อสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนจะได้กรรมสิทธิ์มาตอนไหน

            ซึ่งการซื้อบ้านพร้อมที่ดินนั้นเป็นการซื้อทรัพย์ที่มีราคาสูงใช้เงินเป็นล้านๆ ดังนั้น ในการซื้อขายบ้านกันส่วนใหญ่ก็มักจะซื้อขายกันโดยทำเป็นสัญญาจะซื้อจะขายและผ่อนชำระค่าบ้านกันเป็นรายเดือน และเมื่อจ่ายครบตามเงื่อนไข ผู้ขายก็จะไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในบ้านให้ ดังนั้น การซื้อบ้านส่วนใหญ่กรรมสิทธิ์จะโอนไปยังผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระค่าบ้านครบตามเงื่อนไขและผู้ขายไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้

ซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส เป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรส?

ดังนั้น เมื่อการซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส จะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสนั้น จะต้องพิจารณาการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ว่า ได้มาก่อนหรือหลังจดทะเบียนสมรส 

1.ได้กรรมสิทธิ์มาก่อนจดทะเบียนสมรส

มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินก่อนจดทะเบียนสมรส และมีการโอนกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนก่อนจดทะเบียนสมรส ยังไงกรณีนี้บ้านย่อมตกเป็นสินส่วนตัวของฝ่ายนั้น ยิ่งถ้าออกเงินซื้อคนเดียวด้วยแล้วยังไงก็เป็นสินส่วนตัว แต่ถ้าบ้านที่ซื้อนี้อีกฝ่ายมีการช่วยชำระค่าบ้านด้วย บ้านตรงนี้ก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันนั่นเอง

  1. ได้กรรมสิทธิ์มาหลังจดทะเบียนสมรส

มีการทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินก่อนจดทะเบียนสมรสและผ่อนกันมาเรื่อยๆ ระหว่างที่ผ่อนบ้านยังไม่ครบก็จดทะเบียนสมรสกันก่อน พอผ่อนหมดก็ไปจัดการโอนกรรมสิทธิ์กัน กรณีจึงเป็นการรับโอนกรรมสิทธิ์หลังจากจดทะเบียนสมรส แม้จะทำสัญญาจะซื้อจะขายก่อนจดทะเบียนสมรสและเงินที่ใช้ซื้อบ้านจะมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวก็ตาม แต่เมื่อได้จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์มาหลังจดทะเบียนสมรส บ้านและที่ดินดังกล่าวจึงได้มาในระหว่างสมรสอันจะทำให้บ้านและที่ดินเป็นสินสมรสตามกฎหมาย

         สรุปก็คือ ถ้าซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรสและรับโอนกรรมสิทธิ์ก่อนจดทะเบียนสมรสเช่นกัน แบบนี้บ้านจะเป็นสินส่วนตัว แต่ถ้าซื้อบ้านก่อนจดทะเบียนสมรส แต่รับโอนกรรมสิทธิ์มาหลังจดทะเบียนสมรส กรณีแบบนี้บ้านจะเป็นสินสมรสนั่นเอง

          ดังนั้น ไม่ใช่ว่าทรัพย์ที่มีก่อนจดทะเบียนสมรสจะเป็นสินส่วนตัวเสมอไป จะต้องพิจารณาประเภทของทรัพย์นั้น ๆ ด้วยว่า การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของทรัพย์ประเภทนั้นๆ ได้มาตอนไหน? แล้วค่อยมาดูว่าเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสอีกทีครับ

Info - ซื้อบ้านก่อนสมรส อย่างไรเป็นสินส่วนตัวและอย่างไรเป็นสินสมรส

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีครอบครัว คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัวหรือ จ้างทนายคดีครอบครัว คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด