ทนายคดีครอบครัว

ก่อนทราบรายละเอียดในส่วนของบริการทนายคดีครอบครัวจาก MKC Legal Office มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคดีครอบครัวคืออะไร และคดีครอบครัวประกอบด้วยอะไรบ้าง
และพร้อมช่องทางติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือ จ้างทนายคดีครอบครัว

คดีครอบครัว

               ทนายคดีครอบครัวของเราทำงานภายใต้ความเชื่อที่ว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถานบันที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม ถ้าสถาบันครอบครัวดี เราเชื่อว่าคนในครอบครัวนั้นจะออกไปเป็นผลผลิตที่ดีของสถาบันอื่น ๆ ในสังคมต่อไป สำนักงานและทนายของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณตั้งแต่ต้นจนจบ และพร้อมสนับสนุนสิ่งที่คุณต้องการและเผชิญหน้าปัญหากฎหมายไปพร้อมกับคุณ โดยผมขอแยกเรื่องกฎหมายครอบครัวที่คุณอาจจะเจอออกเป็น 3 ช่วงโดยใช้การสมรสเป็นเกณฑ์นะครับ

คดีครอบครัว

1.ก่อนสมรส

          ส่วนใหญ่แล้วก่อนสมรสก็มักจะต้องมีการหมั้นก่อน หากต้องการคุณก็สามารถทำสัญญาหมั้นได้ ซึ่งก็จะมีเรื่องกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของหมั้นหรือการผิดสัญญาหมั้น รวมถึงการตกลงกันเรื่องการเรียกคืนสินสอดกันด้วย เราสามารถให้คำปรึกษากับคุณได้ตั้งแต่จุดนี้ไปจนถึงจุดเริ่มต้นที่แท้จริง คือ การสมรสที่จะต้องมีการจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมาย คู่สมรสจึงจะมีสิทธิหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 

2.หลังสมรส

          หลังจากสมรสกันแล้ว ชายและหญิงจะถูกยกระดับสถานะไปเป็นสามีภริยาที่จะมีเรื่องสิทธิหน้าที่ระหว่างสามีภริยาเข้ามาเกี่ยว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินส่วนตัวสินสมรสหรือการจัดการทรัพย์สินหนี้สิน และถ้าสามีภริยามีลูกด้วยกัน สามีภริยาก็จะถูกยกระดับสถานะขึ้นไปอีกเป็น บิดามารดา ซึ่งจะก่อความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งตามกฎหมายขึ้นคือ บิดามารดากับบุตร(เช่น เรื่องพ่อตามกฎหมาย ฯลฯ) ที่จะมีเรื่องสิทธิหน้าที่ของบิดามารดาต่อบุตรและบุตรต่อบิดามารดา อำนาจปกครองบุตร และอื่นๆ ตามกฎหมาย หากสามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลายเป็นบุคคลหย่อนความสามารถเพราะเป็นคนวิกลจริต ก็อาจขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นผู้นั้นคนไร้ความสามารถและตั้งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้อนุบาลมาทำการต่างๆ แทนก็ได้

3.สิ้นสุดการสมรส

          ถ้าคู่สมรสทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าการหย่าคือทางออกที่ดีที่สุดแล้วไปจดทะเบียนหย่า ตกลงแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภริยากัน รวมถึงตกลงเรื่องลูกให้เรียบร้อยก็จะไม่มีปัญหาครับ แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะหย่าฝ่ายเดียวที่แน่นอนว่าจะต้องมีการฟ้องหย่ากัน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่ต้องการฟ้องหย่าหรือถูกฟ้องหย่า(รวมถึงการฟ้องชู้เรียกค่าเสียหาย) ทนายความของเราก็พร้อมช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายใดก็ตาม แต่การฟ้องหย่าก็มักจะพ่วงเรื่องอื่น ๆ มาด้วย
ตั้งแต่ 
การแบ่งสินสมรส สัญญาที่ทำก่อนสมรส หรือ ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร  หรือ การขอรับรองบุตร เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่า จุดที่จะมีปัญหามากที่สุดก็คือจุดที่เริ่มมีฝ่ายหนึ่งต้องการยุติความสัมพันธ์ แต่ในทุกช่วงเวลาก็สามารถเกิดปัญหาเป็นคดีความขึ้นได้ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น หากคุณเจอปัญหากฎหมายครอบครัวไม่ว่าจะช่วงไหนและไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายใด ปรึกษาทนายคดีครอบครัวของเราสิ!! เราจะช่วยรับมือและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันกับคุณ แล้วคุณจะสามารถรับมือกับปัญหาที่จะเจอในได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที

บริการรับทำด้านคดีครอบครัว

รับทำคดีครอบครัว

  • ให้คำปรึกษากฎหมายด้านคดีครอบครัว
  • ติดต่อหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
  • ยื่นคำฟ้อง หรือคำร้อง หรือคำคัดด้าน หรือ คำให้การต่อสู้คดีครอบครัว
  • รับว่าความคดีครอบครัว ทุกประเภท
  • รับงานอุทธรณ์ หรือ ฎีกาคดีครอบครัว
  • การบังคับคดี
  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีครอบครัวของคุณ—

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับทำคดีครอบครัวของเรา

เหตุผลที่ใช้บริการทนายคดีครอบครัว

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับทำคดีครอบครัวของเรา เนื่องจากเรามีประสบการณ์ด้านทนายความมา 10 ปี และผ่านคดีครอบครัวมามากมายหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรีก่อนที่คุณจะใช้บริการของเรา บริการด้านกฎหมายของเราค่อนข้างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นทำเอกสาร ยื่นคำร้องไปจนถึงเป็นทนายว่าความคดีครอบครัว

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือว่าจ้างทนายคดีครอบครัว สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @mkclegal

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ คดีครอบครัว มาให้ชมกัน