ทนายคดีมรดก

ก่อนทราบรายละเอียดในส่วนของบริการทนายความคดีมรดกจาก MKC Legal Office มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคดีมรดกคืออะไร และประกอบด้วยอะไรบ้าง

และพร้อมช่องทางติดต่อ ปรึกษาทนายคดีมรดก หรือ จ้างทนายคดีมรดก

คดีมรดก

คดีมรดก หมายถึง คดีที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทุกชนิด สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ซึ่งเป็นของผู้ตายอยู่ในขณะถึงแก่ความตาย หรือผู้ตายมีสิทธิได้รับอยู่แล้วก่อนตาย ร่วมถึงเงินทุนสงเคราะห์ หรือเงินสะสม หรือเงินทุนเลี้ยงชีพ โดยทรัพย์สินของผู้ตายนั้นย่อมตกทอดแก่ผู้ที่เป็นทายาทตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมที่ผู้ตายระบุไว้ในพินัยกรรม ร่วมทั้งการร้องเป็นผู้จัดการมรดก การร้องคัดค้านการจัดการมรดก การทำพินัยกรรม เป็นต้น

บริการคดีมรดก

ทนายความคดีมรดก

  • ให้คำปรึกษากฎหมายด้านคดีมรดก
  • ทำพินัยกรรมหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องการมรดก
  • ยื่นคำฟ้อง หรือคำร้อง หรือคำคัดด้าน หรือ คำให้การต่อสู้คดีมรดก
  • รับว่าความคดีมรดก ทุกประเภท
  • รับงานอุทธรณ์ หรือ ฎีกาคดีมรดก
  • การบังคับคดี
  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีมรดก

เหตุผลที่ควรใช้บริการทนายคดีมรดก

เหตุผลที่ใช้ทนายคดีมรดก

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับทำคดีมรดกของเรา เนื่องจากเรามีประสบการณ์ด้านทนายคดีมรดกมาไม่ต่ำกว่า 10 ปี และผ่านคดีมรดกมามากมายหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรีก่อนที่คุณจะใช้บริการของเรา บริการด้านกฎหมายของเราค่อนข้างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นทำเอกสาร ยื่นคำร้องไปจนถึงเป็นทนายว่าความคดีมรดก

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีมรดก หรือว่าจ้างทนายคดีมรดก สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @mkclegal

คดีมรดก” มีบทความดีๆ ที่ทีมงานทนายจาก MKC Legal ได้สรุปออกมาเรียบร้อยแล้ว คลิกชมบทความ คดีมรดก