ทนายคดีแพ่ง

ก่อนทราบรายละเอียดในส่วนของบริการทนายคดีแพ่งจาก MKC Legal Office มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคดีแพ่งคืออะไร และคดีแพ่งประกอบด้วยอะไรบ้าง

และพร้อมช่องทาง ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่ง หรือ จ้างทนายคดีแพ่ง

คดีแพ่ง

คดีแพ่งเป็นคดีที่เกี่ยวกับกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชน 2 ฝ่าย หรือ ฝ่ายเดียวก็ได้แล้วแต่กรณี  คำว่า “เอกชน” หมายถึง บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ซึ่งเป็นคดีข้อพิพาทกันระหว่างบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา หรือ บุคคลธรรมดากับนิติบุคคล มิใช่เรื่องบุคคลธรรมดากับรัฐพิพาทกัน เป็นเรื่องบุคคลธรรมดาด้วยกันเอง ซึ่งเป็นข้อพิพาทกันในเรื่องบุคคล หนี้ สัญญา ทรัพย์สิน ห้างหุ้นส่วนบริษัท ครอบครัว และมรดก ซึ่งสภาพบังคับในคดีแพ่งจะเป็นเรื่องตัวเงิน เช่น ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน เป็นต้น คดีแพ่งจึงเรื่องเกี่ยวสิทธิและหน้าที่ และชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บริการรับทำคดีแพ่ง

รับทำคดีแพ่ง

  • ให้คำปรึกษากฎหมายด้านคดีแพ่ง
  • ยื่นคำฟ้อง หรือ คำให้การต่อสู้คดีแพ่ง หรือยื่นคำร้องอื่นๆ
  • รับว่าความคดีแพ่ง ทุกประเภท
  • รับงานอุทธรณ์ หรือ ฎีกาคดีแพ่ง
  • การบังคับคดี
  • ติดต่อหน่วยงานราชการ หรืออื่นๆ
  • บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งของคุณ

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับทำคดีแพ่งของเรา

เหตุผลที่ใช้บริการคดีแพ่งกับเรา

เหตุผลที่ควรใช้บริการรับทำคดีแพ่งของเรา เนื่องจากเรามีประสบการณ์ด้านทนายความมา 10 ปี และผ่านคดีแพ่งมามากมายหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรีก่อนที่คุณจะใช้บริการของเรา บริการด้านกฎหมายของเราค่อนข้างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นทำเอกสาร ยื่นคำร้องไปจนถึงเป็นทนายว่าความคดีแพ่ง

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีแพ่ง หรือว่าจ้างทนายคดีแพ่ง สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @mkclegal

ทีมงาน MKC Legal มีบทความดีๆ ที่เกี่ยวข้องกับ คดีแพ่ง