การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทำอย่างไร

ทนายเก่งๆ หาทนายเก่งๆ

เมื่อทางสำนักงานโดนคำถาม “ทนายเก่งไหมครับ” “อยากได้ทนายเก่งๆทำคดีนี้” “ทนายมีประสบการณ์ไหมครับ” “เคยทำเคสแบบนี้หรือเปล่า”
ทางเราจึงอยากให้ทราบถึงประสบการณ์ทนายของ MKC Legal Office 

สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อทนาย

ทนายเก่งๆ หาทนายเก่งๆ

            เมื่อทางสำนักงานโดนคำถาม“ทนายเก่งไหมครับ” “อยากได้ทนายเก่งๆทำคดีนี้” “ทนายมีประสบการณ์ไหมครับ” “เคยทำเคสแบบนี้หรือเปล่า” “ต้องการหาทนายเก่งมีฝีมือมาช่วยคดีจริงๆ” หลากหลายคำถามเรื่องความเก่งของทนายนั้นผู้มาติดต่อสอบถาม สอบถามเพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจว่าจ้างคดีด้วย

             สำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล “MKC Legal Office” ก่อตั้งขึ้นโดย นายอธิภัทร ภัทรมงคลชัย (ทนายความ) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และจบการศึกษาเนติบัณฑิตยสภา มีประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมายมากกว่า 10 ปี และมีทีมทนายที่มีประสบการณ์ มีความเป็นมืออาชีพ พร้อมให้คำแนะนำด้านคดีความและด้านกฎหมาย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

1. รับว่าความคดีอาญา ในฐานความผิดหมิ่นประมาท ,7 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือคดีอาญาในฐานความผิดอื่นๆ
2. รับว่าความคดีแพ่ง ในคดีผิดสัญญาซื้อขาย ผิดสัญญาจ้างทำของ ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ฟ้องขับไล่ ,ฟ้องบุกรุก เรียกค่าเสียหาย , ในกรณีละเมิดและเรียกค่าเสียหาย อื่นๆ
3. รับว่าความคดียาเสพติด ปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราโทษแนวทางในการดำเนินคดี เป็นทนายในคดียาเสพติด การประกันตัวผู้ต้องหา
4. รับว่าความทนายคดีที่ดิน ฟ้องครอบครองปรปักษ์ , แย่งการครอบครอง ,ทางภาระจำยอม , ทางจำเป็น ,ฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อื่นๆ
5. รับว่าความคดีครอบครัว ทนายคดีฟ้องหย่า ,ฟ้องชู้ , แบ่งสินสมรส , ฟ้องจดทะเบียนรับรองบุตรและเรียกค่าเรียกดู , ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร , จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม , ฟ้องขอให้ศาลตั้งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถและตั้งผู้อนุบาล อื่นๆ
6. ว่าความคดีจัดการมรดก ร้องเป็นผู้จัดการมรดก , เพิกถอนผู้จัดการมรดก , แบ่งมรดก , จัดทำพินัยกรรม อื่นๆ
7. รับจดทะเบียนบริษัท , รับร่างสัญญา , ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม , รับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท ห้าง ร้าน และอื่นๆ

            ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นคือ “ประสบการณ์ บางส่วนที่สั่งสมมาของสำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล” ที่พร้อมให้ บริการรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ท่านที่เข้ามารับคำปรึกษาเบื้องต้น และไว้วางใจให้ทางสำนักงานดูแลคดีของท่าน ซึ่งทางสำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล จะให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงที่มาปรึกษา หลักฐานที่มี และบอกรูปคดีว่ากรณีแบบนี้จะออกไปทางทิศทางไหนได้บ้าง ทางสำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล ไม่กล้าบอกว่าตัวเองเป็นทนายที่เก่งหรอกครับ แต่ด้วยประสบการณ์การทำคดีสามารถให้ท่านได้คำตอบในใจว่า ควรว่าจ้างให้ทางสำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล ดูแลคดีของท่านหรือไม่ ซึ่งทุกคดีที่ถึงมือผมและอยู่ในสำนักงานเอ็มเคซี ลีเกิ้ล ทางทีมทนายจะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ท่านมอบความไว้วางใจให้ทางเราดูแลดีให้ครับ

สำหรับท่านต้องการ ติดต่อปรึกษาทนาย หรือว่าจ้างทนาย สามารถติดต่อเราได้ทางไลน์ @mkclegal