ที่ดินตาบอด แต่ที่ดินที่ล้อมให้เราผ่านได้ จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกหรือไม่

#ทนายเล่าเรื่อง 

ที่ดินตาบอด แต่ที่ดินที่ล้อมให้เราผ่านได้

จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกหรือไม่!?

ที่ดินตาบอด แต่ที่ดินที่ล้อมให้เราผ่านได้ จะขอเปิดทางจำเป็นได้อีกหรือไม่

          #ทนายเล่าเรื่อง วันนี้เรามากับคดีขอเปิดทางจำเป็นครับ การจะขอเปิดทางจำเป็นได้นั้นที่ดินเราจะต้องโดนที่ดินอื่นล้อมทำให้ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ หรือที่เราจะรู้จักกันในชื่อ “ที่ดินตาบอด” แต่ที่ดินที่ผู้ขอเปิดทางในคดีนี้เป็นที่ดินตาบอดก็จริง แต่ที่ดินข้างๆ หรือที่ดินที่ล้อมอยู่แปลงหนึ่งอนุญาตให้เจ้าของที่ดินตาบอดสามารถเดินผ่านได้ แบบนี้เจ้าของที่ดินตาบอดจะสามารถขอเปิดทางจำเป็นได้หรือไม่ ไปดูกันครับ

           คดีนี้ นาย A ซื้อที่ดินตาบอดแปลงหนึ่งมาจากเพื่อน โดยตัดสินใจซื้อที่ดินที่ตาบอดแปลงนี้เพราะเพื่อนขายในราคาที่ถูกมากและเป็นที่ดินที่อยู่ในเมือง จึงตัดสินใจซื้อเพื่อปลูกบ้าน และนาย A ก็ได้ตกลงขอนาย B ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ล้อมที่ดินของนาย A อยู่ว่าขอใช้ที่ดินของ B ในการเดินออกสู่ถนนสาธารณะและนาย B ก็เห็นใจนาย A จึงอนุญาตให้นาย A สามารถเดินผ่านที่ดินของนาย B ได้ แต่พอเวลาผ่านไปและด้วยทางที่นาย B ให้นาย A เดินนั้นมีระยะทางค่อนข้างไกลกว่าจะถึงถนนสาธารณะ และนาย A รู้ว่าที่ดินตาบอดสามารถขอเปิดทางจำเป็นได้ นาย A เห็นว่าที่ดินของนาย C มีทางออกสู่ถนนที่สะวดกและระยะทางใกล้กว่าที่ดินของ B นาย A จึงตัดสินใจฟ้องขอเปิดทางจำเป็นบนที่ดินของนาย C

           เมื่อนาย A ฟ้องนาย C แล้ว นาย C ก็เข้ามาสู้คดีว่านาย A ไม่สามารถขอเปิดทางจำเป็นได้เนื่องจากที่ดินของนาย A มีทางออกสู่สาธารณะโดยผ่านที่ดินของนาย B ได้แล้ว จึงไม่สามารถขอเปิดทางจำเป็นบนที่ดินของตนได้ นาย A จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เปิดทางจำเป็น ขอให้ศาลยกฟ้องของนาย A 

           ทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างครับ ตามที่นาย C อ้างก็มีเหตุผลนะครับเพราะที่ดินตาบอดต้องไม่มีทางออกสูาทางสาธารณะ แต่กรณีนาย A สามารถออกทางสาธารณะได้โดยผ่านที่ดินของนาย B แล้ว แบบนี้กฎหมายจะถือว่าเป็นที่ดินที่มีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือไม่ เราไปดูกันเลยครับว่าศาลจะตัดสินออกมาว่ายังไง

           ศาลเห็นว่า ที่ดินของนาย A มีทางออกสู่ทางสาธารณะ 1 ทางซึ่งก็คือต้องผ่านที่ดินของนาย B แต่ทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านที่ดินของบุคคลอื่นและไม่ใช่ทางสาธารณะ อีกทั้งทางที่ผ่านบนที่ดินของนาย B ไม่ใช่ทางที่เป็นภารยทรัพย์ของที่ดินของนาย A ซึ่งเจ้าของที่ดินหรือนาย B อาจจะอนุญาตให้นาย A ใช้ทางหรือไม่ก็ได้ และนาย B จะยินยอมให้นาย A ผ่านที่ดินของนาย B ได้ก็ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมาย ประกอบกับมีระยะทางจากที่ดินของนาย A ไปสู่ทางสาธารณะไกลไม่สะดวก จึงฟังได้ว่า ที่ดินของนาย A ถูกล้อมรอบด้วยที่ดินของผู้อื่นจนไม่อาจออกสู่ทางสาธารณะได้ นาย A จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เปิดทางบนที่ดินของนาย C เป็นทางจำเป็นเพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้

          คดีนี้ก็สรุปง่าย ๆ เลยนะครับ การที่นาย B ยอมให้นาย A ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตาบอดสามารถเดินบนที่ดินของตนผ่านออกไปสู่ทางสาธารณะได้นั้นก็เป็นเพียงการที่นาย B อนุญาตให้เดินผ่านได้ ไม่ใช่สิทธิตามกฎหมายที่นาย A ได้รับ ที่ดินของนาย A จึงเป็นที่ดินตาบอดที่สามารถขอเปิดทางจำเป็นได้
           อ้างอิง : คำพิพากษาฎีกาที่ 9325/2553, 4714/2555

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ #ทนายเล่าเรื่อง มาให้ชมกัน

ติดต่อ ปรึกษาทนาย หรือ จ้างทนาย คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด