ถูกขัดขวางไม่ให้ใช้ภาระจำยอม ภาระจำยอมสิ้นผลหรือไม่

#ทนายเล่าเรื่อง
ถูกขัดขวางไม่ให้ใช้ภาระจำยอม
ภาระจำยอมไม่สิ้นผลไป!!

ถูกขัดขวางไม่ให้ใช้ภาระจำยอม ภาระจำยอมสิ้นผลหรือไม่

           #ทนายเล่าเรื่อง สำหรับวันนี้ เรามากับคดีที่เกี่ยวกับสิทธิในที่ดินกันบ้างครับ โดยสิทธิในที่ดินที่ว่าก็คือ “ภาระจำยอม” ซึ่งเป็นทรัพยสิทธิเหนือที่ดินประเภทหนึ่งครับ โดยคดีนี้พิพาทกันเรื่องการสิ้นไปของภาระจำยอมที่ตามกฎหมายภาระจำยอมจะสิ้นผลไปเมื่อไม่ได้ใช้เป็นเวลา 10 ปี แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าการไม่ใช้นั้นจะต้องเป็นลักษณะไหน จึงเกิดเป็นคดีพิพาทกันขึ้นมาครับ เราไปดูกันเลยครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไง

              คดีนี้ นายหมิงมีที่ดินติดกับนางแพรว โดยนายหมิงใช้ที่ดินบางส่วนของนางแพรวเป็นทางเดินซึ่งเป็นทางลัดในการออกจากบ้านสู่ถนนมาตลอด 10 ปี สุดท้ายมีการฟ้องร้องกันจนศาลตัดสินให้นายหมิงได้ภาระจำยอมโดยอายุความและให้ไปจดทะเบียนภาระจำยอม หลังจากนั้นนายหมิงก็ใช้ทางภาระจำยอมบนที่ดินของนางแพรวเป็นทางเดินมาโดยตลอด จนวันหนึ่งนางแพรวรู้สึกว่าไม่อยากให้นายหมิงเดินผ่านที่ดินของตนเองแล้ว จึงไปบอกนายหมิงว่าไม่ให้เดินผ่านแล้ว แต่นายหมิงก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะศาลพิพากษาให้นายหมิงได้ภาระจำยอมและมีการจดทะเบียนภาระจำยอมกันเรียบร้อยแล้วด้วย สุดท้ายนางแพรวก็ไปสร้างกำแพงกั้นทางไม่ให้นายหมิงเดิน นายหมิงก็ได้มีการโต้แย้งให้รื้อกำแพงออก แต่นายหมิงก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรตามกฎหมายกับนางแพรวอย่างจริงจัง จนเวลาผ่านไปประมาณ 12 ปี นายหมิงกำลังจะขายที่ดินของตน และมีคนมาแนะนำว่าแบบนี้ฟ้องขอให้รื้อถอนออกไปได้ นายหมิงจึงฟ้องนางแพรวขอให้เปิดทางภาระจำยอมโดยรื้อถอนกำแพงออกไป

             แต่นางแพรวก็เข้ามาต่อสู้คดีโดยอ้างว่า นายหมิงไม่ได้ใช้ที่ดินมาเกิน 10 ปีแล้ว ภาระจำยอมสิ้นผลไปด้วยการไม่ใช้แล้ว ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง ซึ่งประเด็นในคดีนี้ก็คือ ภาระจำยอมที่นายหมิงมีสิทธิใช้ประโยชน์บนที่ดินบางส่วนของนางแพรวสิ้นผลไปด้วยการไม่ใช้หรือยัง เราไปดูกันครับว่าศาลจะตัดสินออกมาว่ายังไง

              ศาลเห็นว่า ภาระจำยอมที่ไม่ได้ใช้เป็นเวลา 10 ปี ย่อมสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1399 นั้นจะต้องเป็นกรณีที่นายหมิงมีเจตนาไม่ใช้ภาระจำยอมเป็นเวลา 10 ปี ภาระจำยอมจึงสิ้นผลไป แต่ตามข้อเท็จจริงได้ความว่า นายหมิงใช้ทางภาระจำยอมเข้าออกสู่ถนนมาเกิน 10 ปีแล้วและศาลมีคำพิพากษาให้ทางเดินบนที่ดินของนางแพรวเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของนายหมิง กับห้ามนางแพรวไม่ให้ขัดขวางในการที่นายหมิงจะใช้ทางภาระจำยอมเข้าออกที่ดิน ทั้งยังมีการจดทะเบียนภาระจำยอมกันแล้วด้วย แสดงให้เห็นว่า นายหมิงประสงค์จะใช้ทางภาระจำยอม แต่การที่นายหมิงไม่ได้ใช้นั้นเป็นเพราะถูกนางแพรวขัดขวางโดยการสร้างกำแพงปิดกั้นไว้เป็นเวลาเกินกว่า 12 ปี เป็นการขัดขวางการใช้ภาระจำยอมและฝ่าฝืนคำพิพากษาอันเป็นเหตุให้ภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกกระทบสิทธิของนายหมิงที่จะใช้ทางภาระจำยอมดังกล่าว นายหมิงจึงมีเจตนาที่จะใช้ทางภาระจำยอมตลอดมา

              การไม่ใช้ทางภาระจำยอมของนายหมิงจึงไม่ใช่กรณีที่นายหมิงมีเจตนาไม่ใช้ทางภาระจำยอมเป็นเวลา 10 ปี อันจะเป็นเหตุให้ภาระจำยอมสิ้นไปโดยผลของกฎหมาย แต่เป็นกรณีนายหมิงไม่ได้ใช้ทางภาระจำยอมเพราะนางแพรวขัดขวางโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น แม้จะไม่ใช้นานเท่าใด ภาระจำยอมก็ไม่สิ้นไปโดยผลของกฎหมาย นางแพรวจึงต้องเปิดทางภาระจำยอมโดยรื้อถอนกำแพงออกไป

               สรุปง่าย ๆ ครับ การไม่ใช้ทางภาระจำยอมเป็นเวลา 10 ปีที่จะทำให้ภาระจำยอมสิ้นผลไปโดยผลของกฎหมายจะต้องเป็นการไม่ใช้ทางภาระจำยอมด้วยความสมัครใจด้วย หากถูกขัดขวางไม่ให้ใช้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องการไม่ใช้ภาระจำยอมครับ ดังนั้น ถ้าถูกขัดขวางไม่ให้ใช้ภาระจำยอมก็ไม่ต้องตกใจไปครับ ภาระจำยอมก็จะยังอยู่เหมือนเดิม ระยะเวลาสิ้นภาระจำยอม 10 ปีไม่มีทางเริ่มนับนั่นเอง
               อ้างอิง : ฎ.1422/2558

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ #ทนายเล่าเรื่อง มาให้ชมกัน

ติดต่อ ปรึกษาทนาย หรือ จ้างทนาย คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด