ที่ดิน ภบท 5

ที่ดิน ภบท 5

ที่ดินตามกฎหมายแล้วมีอยู่หลายประเภทมากครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับที่ดิน “ภ.บ.ท. 5” กัน ว่ามันคือที่ดินอะไร และเราจะมีสิทธิบนที่ดินนี้ได้ขนาดไหน เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้เมื่อจะต้องซื้อที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ครับ

ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 คืออะไร

ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ชื่อเต็มๆ คือ ภาษีบำรุงท้องที่ หรือที่ใครหลายๆ คนอาจจะรู้จักกันในชื่อ ภาษีดอกหญ้า เท่ากับว่า ภ.บ.ท. 5 เป็นเพียงเอกสารที่รับรองการเสียภาษีของผู้ที่ครอบครองที่ดินซึ่งเราจะต้องชำระให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. เมื่ออบต.รับจ่ายภาษีจากเราก็จะมีการออกเอกสารที่เรียกว่า ภ.บ.ท. 5 ให้ผู้ชำระภาษีไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนั้น ภ.บ.ท. 5 จึงไม่ใช่เอกสารสิทธิที่ดิน

          ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จึงไม่ใช่ที่ดินที่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ เนื่องจาก ภ.บ.ท. 5 ไม่ได้ออกโดยกรมที่ดิน โดยที่ดิน ภ.บ.ท. 5 นี้เกิดจากปัญหาที่ดินทำกินไม่เพียงพอสำหรับจำนวนประชากร ทำให้มีคนเข้าไปอาศัยที่ดินรกร้างหรือที่ที่เป็นป่ามาเป็นที่ดินที่ใช้ทำกิน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่เพื่อให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินมีเอกสารที่แสดงถึงการครอบครองและใช้ประโยชน์บนที่ดินนั้น ซึ่งความพิเศษก็คือที่ดิน ภ.บ.ท. 5 จะไม่เกี่ยวข้องกับกรมที่ดินเลย ไม่มีการรับรองการครอบครองหรือกรรมสิทธิ์จากกรมที่ดินเลยครับ

          โดยเราสามารถปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนบนที่ดิน ภ.บ.ท. 5 นี้ได้เช่นเดียวกับที่ดินมีโฉนด ซึ่งก็ดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย

 

การซื้อขายที่ดิน ภ.บ.ท. 5

แน่นอนว่าที่ดิน ภ.บ.ท. 5 สามารถซื้อขายกันได้เหมือนที่ดินมีโฉนดเลยครับ เมื่อที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์ การขายกันจึงเป็นเพียงการโอนสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซื้อนั่นเองครับ โดนการโอนสิทธิครอบครองนี้ก็จะต้องไปทำที่ อบต. ด้วยการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อครับ แต่ต้องเบิกเลยว่าทำกันง่ายๆ แบบนี้ก็มีความเสี่ยงสูงตามมาอยู่แล้วครับ

ความเสี่ยงบนที่ดิน ภ.บ.ท. 5

  1. ที่ดินมีเนื้อที่ที่ไม่แน่ชัด เนื่องจากที่ดิน ภ.บ.ท. 5 กรมที่ดินไม่ได้มีการมารังวัดปักหมุดให้แน่ชัดว่าที่ดินกินบริเวณพื้นที่แค่ไหนอย่างไร เอกสาร ภ.บ.ท. 5 ก็ออกโดย อบต.ที่ไม่ได้มีหน้าที่และไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเท่ากับกรมที่ดิน การระบุเนื้อที่ในเอกสารจึงเป็นการประมาณเอาจากที่ผู้ครอบครองได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเท่านั้น เนื้อที่จึงมีความไม่แม่นยำนั่นเอง
  2. เสี่ยงต่อการรุกล้ำที่คนอื่น ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 ไม่ได้มีการรับรองสิทธิ ไม่มีการรังวัดกันจริงจังโดยกรมที่ดิน จึงมีความเสี่ยงที่ที่ดินจะเป็นที่ที่มีบุคคลอื่นครอบครองอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะเป็นที่ดินมีโฉนดหรือมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์บนที่ดินนั้นอยู่แล้ว และที่แย่ไปกว่านั้นคืออาจจะเป็นที่สาธารณะหรือเป็นที่ป่าสงวนก็ได้ ซึ่งทางที่ดีก่อนซื้อควรจะเช็คกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด

ทางจำเป็นทำอย่างไรได้บ้าง