บริการ MKC Legal

บริการของเรา

บริการของเรา ได้แก่ รับว่าความทั่วประเทศไทย, ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับบริษัทต่าง ๆ และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายกับบุคคลทั่วไป

สำหรับผู้ที่สนใจบริการของ MKC Legal Office หรือสอบถามปัญหาทางด้านกฎหมาย สามารถคลิกลิ้งค์ด้านล่างได้เลย

ทนายคดีอาญา

บริการรับจ้างว่าความ ทำคดี ทำเอกสาร ทนายคดีอาญา ทั่วไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ

ทนายคดีแพ่ง

บริการรับจ้างว่าความ ทำคดี ทำเอกสาร ทนายคดีแพ่ง ทั่วไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ

ทนายคดียาเสพติด

บริการรับจ้างว่าความ ทำคดี ทำเอกสาร ทนายคดียาเสพติด ทั่วไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ

ทนายคดีที่ดิน

บริการรับจ้างว่าความ ทำคดี ทำเอกสาร ทนายคดีที่ดิน ทั่วไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ

ทนายคดีมรดก

บริการรับจ้างว่าความ ทำคดี ทำเอกสาร ทนายคดีมรดก ทั่วไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ

ทนายคดีครอบครัว

บริการรับจ้างว่าความ ทำคดี ทำเอกสาร ทนายคดีครอบครัว ทั่วไทย พร้อมทั้งให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่าน โดยทีมงานมืออาชีพ