พยานซัดทอดคืออะไร

ถ้าซัดทอดว่าอีกคนทำความผิดโดยไม่มีหลักฐาน
หรือซัดทอดว่าอีกคนทำความผิดโดยมีหลักฐาน
พยานซัดทอดในสองกรณีดังกล่าว รับฟังได้หรือไม่

พยานซัดทอดคืออะไร และรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด

พยานซัดทอด

                พยานซัดทอด คือ พยานที่ร่วมกระทำความผิดร่วมกันแล้วมีกันซัดทอดกัน เช่น ยอมรับว่ากระทำความผิดตามฟ้องจริงแต่ยังมีบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดกับตนด้วย ในกรณีนี้ศาลยังรับฟังได้เพราะยังพอมีน้ำหนักเพียงพอ แต่หากว่าให้การซัดทอดว่าอีกคนหนึ่งกระทำความผิด ตนเองไม่ได้กระทำความผิดด้วย ในกรณีนี้ศาลอาจไม่รับฟังเพราะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่มีน้ำหนักหรือมีน้ำหนักน้อย เพราะเป็นการบอกปัดความรับผิดของตัวเอง และโยนความรับผิดไปให้ผู้อื่น ถ้าไม่มีหลักฐานประกอบการซัดทอด ศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง เพราะพยานซัดทอดเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้ ต้องอาศัยพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วย

              ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227/1 ในการวินิจฉัยชั่งน้ำหนักพยานบอกเล่า พยานซัดทอด พยานที่จำเลยไม่มีโอกาสถามค้านหรือพยานหลักฐานที่มีข้อบกพร่องประการอื่นอันอาจกระทบถึงความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานนั้น ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน

              พยานหลักฐานประกอบตามวรรคหนึ่ง หมายถึง พยานหลักฐานอื่นที่รับฟังได้ และมีแหล่งที่มาเป็นอิสระต่างหากจากพยานหลักฐานที่ต้องการพยานหลักฐานประกอบนั้น ทั้งจะต้องมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ที่สามารถสนับสนุนให้พยานหลักฐานอื่นที่ไปประกอบมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นด้วย

ตัวอย่างพยานซัดทอด

            ตัวอย่างพยานซัดทอด เช่น ในความผิดรับของโจร พนักงานตำรวจได้จับนายหนึ่งและนายสอง ในชั้นสอบสวนนายหนึ่งรับสารภาพว่าไปลักทรัพย์มาแล้วมาขายให้นายสอง ส่วนนายสองบอกว่า ตนไม่ได้รับซื้อ ปฎิเสธไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าของมาอยู่ที่ตนได้ไง จึงไม่ใช่รับซื้อของโจรนายหนึ่งใส่ร้ายผม นายหนึ่งกระทำความผิดแต่ผู้เดียว โดยที่นายสองเพียงกล่าวอ้างลอยๆไม่ได้มีพยานหลักฐานอื่นประกอบ จึงเป็นคำซัดทอดของผู้กล่าวหาด้วยกัน ไม่มีน้ำหนักพอที่จะรับฟังได้ เพราะในความเป็นจริงแล้ว นายสองประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าด้วย จึงน่าจะมีการซื้อขายแล้วของจึงอยู่ที่นายสอง

การรับฟังพยานซัดทอด

          ซึ่งการรับฟังพยานซัดทอด ที่อาจรับฟังได้เช่น นายสองเห็นว่านายหนึ่งจะเอาของมาขาย นายสองเห็นได้ของมาไม่ชอบ จึงบอกปัดไม่ซื้อ นายหนี่งเห็นตำรวจตามมาจวนตัวจังหวะนายสองหันไปทางอื่น นายหนึ่งแอบวางของตรงถาดสินค้าหน้าเคาเตอร์ โดยที่นายสองไม่รู้ ในขณะเดียวกันตำรวจมาค้นบ้านนายสองเจอของกลาง นายสองจึงให้การซัดทอดพร้อมนำภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกและเสียงสนทนาการปฎิเสธดังกล่าวให้แก่พนักงานสอบสวนดู เมื่อคดีถึงศาล ศาลจะต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง และไม่ควรเชื่อพยานหลักฐานนั้นโดยลำพังเพื่อลงโทษจำเลย เว้นแต่จะมีเหตุผลอันหนักแน่น มีพฤติการณ์พิเศษแห่งคดี หรือมีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุน จึงรับฟังได้

Info - พยานซัดทอดคืออะไร และรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด