พยายามจำหน่ายยาเสพติด มีโทษเพียงใด

เปิดโทษตามกฎหมาย

พยายามจำหน่ายยาเสพติด

มีโทษอย่างไร

พยายามจำหน่ายยาเสพติด มีโทษเพียงใด

คดีความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดเป็นคดีที่ค่อนข้างร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับความผิดฐานพยายามจำหน่ายยาเสพติดว่า ถ้าเราแค่พยายามจำหน่าย จะมีโทษอย่างไร จะเหมือนกับที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลยครับ

พยายามจำหน่ายยาเสพติด มีโทษเพียงใด

พยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

เรามาเริ่มดูที่การพยายามกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญากันก่อน ซึ่งมีการกำหนดเอาไว้ในมาตรา 80 ว่า การพยายามกระทำความผิด ซึ่งก็คือการที่เราลงมือกระทำความผิดไปแล้ว แต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล หรือก็คือทำไม่สำเร็จนั่นแหละครับ กฎหมายกำนดให้ผู้กระทำต้องรับโทษ 2 ใน 3 ส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้ในแต่ละฐานความผิด

ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด

             ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีการกำหนดนิยามของ “ความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด” ไว้ว่า เป็นความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เว้นแต่มีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ และให้หมายความรวมถึงการสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ หรือพยายามกระทำความผิดดังกล่าวด้วย

            ดังนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วว่า ความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติด และ พยายามจำหน่ายยาเสพติด เป็นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกฎหมายก็จะกำหนดเอาไว้ว่า การจำหน่ายยาเสพติดแต่ละประเภทมีโทษอย่างไร หากใครอยากรู้ว่ามีโทษอย่างไรก็สามารถไล่ดูในประมวลกฎหมายยาเสพติดในส่วนที่เป็นบทกำหนดโทษได้เลยครับ

พยายามจำหน่ายยาเสพติด

คำถามสำคัญเลยคือ ความผิดฐานพยายามจำหน่ายยาเสพติด ผู้กระทำจะต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้เหมือนกับที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญาหรือเปล่า แน่นอนว่าถ้าผมถามแบบนี้หลายคนคงเริ่มคิดแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าไม่น่าจะใช่แล้ว ซึ่งคุณคิดถูกแล้วครับ การพยายามจำหน่ายยาเสพติดนั้นไม่ได้นำหลักตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้เพราะประมวลกฎหมายยาเสพติดมีการกำหนดไว้เฉพาะเป็นของตัวเองแล้วครับ โดยกฎหมายมีการกำหนดเกี่ยวกับการพยายามจำหน่ายไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 126 ที่วางหลักว่า ผู้ใดพยายามกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดสำเร็จ เมื่อการจำหน่ายยาเสพติดเป็นความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด แม้จะผิดเพียงพยายามก็ตาม กฎหมายก็ให้ลงโทษเหมือนทำความผิดสำเร็จไปแล้วหรือมีการจำหน่ายไปแล้วนั่นเอง

แบบไหนถึงเป็นการพยายามจำหน่าย?

             สงสัยกันใช่ไหมครับว่า แล้วแบบไหนเป็นการพยายามจำหน่ายยาเสพติดล่ะ จะต้องมีการยื่นของให้ แล้วรับเงินมาหรือเปล่า คำตอบคือ กฎหมายดูเรื่องการส่งมอบยาเสพติดเป็นสำคัญครับ หากผู้ขายยื่นยาเสพติดให้ผู้ซื้อแล้ว เท่ากับเป็นความผิดสำเร็จ ไม่ใช่การพยายามครับ และไม่ได้สนใจว่าผู้ขายจะได้รับเงินจากผู้ซื้อหรือไม่ด้วย
             ซึ่งการจะเป็นพยายามนั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าเป็นมีการซื้อขายและนัดรับกันแบบไหน เช่น หากนัดเจอกันเพื่อส่งมอบยาเสพติด ในตอนที่เจอกันและกำลังจะส่งมอบยาเสพติดให้ผู้ซื้อ หากโดนตำรวจรวบก่อน หรือยังไม่ได้เจอผู้ซื้อ แต่ไปรอผู้ซื้อ ณ สถานที่ที่นัดหมายแล้วโดนรวบ แบบนี้ก็จะเข้าลักษณะการพยายามจำหน่ายยาเสพติดนั่นเองครับ

Info - พยายามจำหน่ายยาเสพติด มีโทษเพียงใด

อ่านบทความเพิ่มเติม คดียาเสพติด คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดียาเสพติด หรือ จ้างทนายคดียาเสพติด คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด