ฟ้องชู้หลังจดทะเบียนหย่าได้หรือไม่ และทำอย่างไร

หากจดทะเบียนหย่า ไม่เกิน  1 ปี

แต่เหตุหย่าเกิดจากอีกฝ่ายมีชู้

สามารถฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้หรือไม่

ฟ้องชู้หลังจดทะเบียนหย่าได้หรือไม่ และทำอย่างไร

            ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 เมื่อศาลพิพากษาให้หย่ากันเพราะเหตุตามมาตรา 1516 (1) ภริยาหรือสามีมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้น

           สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้…

ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2590/2561

            ซึ่งตามคำพิพากษาฎีกาที่ 2590/2561 ในเรื่องการฟ้องชู้หากไม่เกิน 1 ปีนับจากทราบถึงความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวนั้น แม้ภายหลังมีการจดทะเบียนหย่ากันแล้ว สิทธิในการฟ้องก็หาได้หมดสภาพ หรือ ถูกลบล้าง ตามไปด้วยไม่ คือมีสิทธิเรียกค่าทดแทนจากชู้ ได้ตามมาตรา 1523 วรรคสองได้

            ตัวอย่างเช่น สามีไปมีชู้กับหญิงอื่น โดยที่หญิงนั้นรู้ว่าชายคนนั้นจดทะเบียนสมรสกันแล้ว หรือมารู้ในภายหลังแต่ก็ยังไม่ยุติความสัมพันธ์ จนทางภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายมาทราบในภายหลังว่าฝ่ายชายและหญิงชู้มีการแอบคบหากันและพบภาพไปเที่ยว กินข้าว ไปไหนมาไหนด้วยกันซื้อของให้กัน เป็นเวลา 5 ปี ด้วยความโมโหจึงนัดฝ่ายชายไปจดทะเบียนหย่า หลังหย่าเพิ่งทราบว่า ฝ่ายชายหรือหญิงชู้มีการจดทะเบียนสมรสกัน หรือหญิงชู้และชายนั้นได้มีลูกให้กันในเวลาต่อมาหลังจากเพิ่งหย่า หรืออื่นๆ ถ้าหากหลังหย่าไม่เกิน 1 ปี ยังมีเรื่องเช่นว่านั้น หรือเรื่องอื่นและมีหลักฐานประกอบ สามารถฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้

ฟ้องชู้หลังหย่า ต้องทำอย่างไร

1.หากมีการจดทะเบียนหย่าขาดจากกันเพราะอีกฝ่ายมีชู้ หากไม่เกิน 1 ปีนับจากทราบถึงความสัมพันธ์ทำนองชู้สาวนั้น
2.ให้นำข้อเท็จเกี่ยวกับฝ่ายชู้ หลักฐานต่างๆที่เป็นชู้ นำใบทะเบียนสมรส ใบหย่าและเอกสารอื่นเข้ามาพบทนายว่าหลักฐานที่มีเพียงพอหรือไม่
3.ทนายจะพิจารณาจากข้อเท็จจริง บอกแนวโน้มคดี และการเรียกค่าทดแทนจากชู้ให้ทราบ
4.หากตกลงว่าจ้างทนายเพื่อฟ้องชู้และเรียกค่าทดแทนดังกล่าว ทางทีมทนายจะแจ้งรายละเอียดการฟ้อง วันเวลาในการขึ้นศาล อัพเดทข้อมูลต่างๆให้ท่านทราบครับ
หากชู้ทำให้ชีวิตคู่พังลงและมีหลักฐานพร้อม แม้หย่าขาดแล้วหากไม่เกิน 1 ปี และต้องการฟ้องชู้เรียกค่าทดแทน สามารถนำข้อเท็จจริงมาปรึกษาทนายเพื่อฟ้องชู้เรียกค่าทดแทนได้ครับ

Info - ฟ้องชู้หลังจดทะเบียนหย่าได้หรือไม่ และทำอย่างไร

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีครอบครัว คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัวหรือ จ้างทนายคดีครอบครัว คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด