ฟ้องหย่า

ชีวิตหลังแต่งงานอาจจะไม่เรียบง่ายเสมอไป อาจจะมีเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดการหย่าร้าง วันนี้จะเล่าถึงเรื่องการฟ้องหย่า ซึ่งต้องมีเหตุในการฟ้องแล้วเหตุนั้นคืออะไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ

โดยฟ้องหย่าเป็นส่วนหนึ่งของคดีครอบครัว สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อ ปรึกษาทนายฟ้องหย่า หรือ จ้างทนายฟ้องหย่า

รับทำคดีฟ้องหย่า

รับทำคดีหย่า

ในปัจจุบันการแต่งงานใช้ชีวิตคู่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป โดยบางคู่ก็ต้องหย่ากันไป ซึ่งในการหย่าก็มีอยู่ 2 แบบคือการหย่าโดยความยินยอมทั้งสองฝ่ายกับการหย่าโดยคำพิพากษาของศาล ซึ่งในการหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะทั้งสองฝ่ายยินยอมที่จะหย่ากัน

ทนายคดีฟ้องหย่า

แต่ที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน คือ การหย่าโดยคำพิพากษาของศาล เพราะบางคนไม่อยากหย่าแต่อีกคนอยากหย่าซึ่งเป็นปัญหาว่าเจอแบบนี้จะต้องดำเนินการยังไงก็ต้องใช้สิทธิทางกฎหมาย คือการฟ้องหย่า

ทนายคดีฟ้องหย่า

ตัวอย่างคดีมีชู้

เหตุที่ 1 คือ สามี หรือภรรยา เลี้ยงเด็ก หรือเป็นชู้ หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นซึ่งไม่ใช่สามีหรือภรรยา การเป็นชู้ถือว่าเป็นการประพฤติชั่วเป็นเหตุให้ฟ้องหย่า หรือเช่นสามีแอบไปเที่ยวกลางคืนและไปร่วมประเวณีกับหญิงที่พบกันในร้านเหล้า หรือการซื้อบริการทางเพศ ก็ถือว่าเป็นการที่สามีร่วมประเวณีกับหญิงอื่น ภรรยามีสิทธิฟ้องได้ กลับกันถ้าเป็นฝ่ายภรรยาไปเที่ยวกลางคืนและร่วมประเวณีกับชายที่พบกันในร้านเหล้า หรือซื้อบริการทางเพศ สามีก็มีสิทธิฟ้องได้เช่นเดียวกัน

บริการแนะนำ ฟ้องชู้

ตัวอย่างคดีประพฤติชั่ว

เหตุที่ 2 คือ สามี หรือภรรยา ประพฤติชั่ว เป็นเหตุให้ภรรยาหรือสามีอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอาย ขายหน้าอย่างร้ายแรงหรือได้รับความดูถูกเกลียดชัง หรือได้รับความเสียหายเดือดร้อน เช่นสามีเป็นนักเลงการพนันหรือสูบกัญชา ถือว่าเป็นการประพฤติชั่ว หรือภรรยาการมีความสัมพันธ์ทางชู้สาวกับชายอื่น ถือได้ว่าเป็นการพฤติชั่วเป็นเหตุให้สามีได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง เป็นเหตุหย่าได้ หรือ เช่น สามีเป็นคนติดสุราต้องกินทุกวัน หรือเมื่อกินสุราแล้วก็ทุบตีทำร้ายด่าว่าภรรยาเสมอ สามารถฟ้องหย่าได้ครับ

ตัวอย่างทิ้งร้างอีกฝ่าย

ตัวอย่างคดีทิ้งร้างอีกฝ่าย

เหตุที่ 3 คือ สามีหรือภรรยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกินหนึ่งปี อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
เช่น สามีไปเป็นทหาร แต่หลังจากปลดประจำการแล้วก็ไม่กลับไปอยู่กินกับภรรยา เมื่อเกิน 1 ปี ภรรยาสามารถฟ้องได้

ตัวอย่างคดีหย่าอื่น ๆ

เหตุที่ 4 คือ สามีหรือภรรยาต้องพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดและการเป็นสามีภรรยาเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องได้

เหตุที่ 5 คือ สามีและภรรยาสมัครใจแยกกันอยู่ เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกินสามปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งศาลเป็นเวลาเกินสามปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่าได้

เหตุที่ 6 คือ สามีหรือภรรยาวิกลจริตตลอดมาเกินสามปี และความวิกลจริตนั้นมีลักษณะที่ยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาต่อไปไม่ได้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องได้

เหตุที่ 7 คือสามีหรือภรรยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ หมายความว่าสภาพร่ายกายที่ทำให้สามีหรือภรรยาไม่อาจร่วมเพศกันได้

เหตุที่ 8 คือสามีหรือภรรยาไม่ให้ความอุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควรถึงขนาดเดือดร้อนเกินควร หมายความว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันและกันตามความสามารถและฐานะของตน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดูแลกันและกันจนอีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินสมควร ก็สามารถฟ้องได้

ปรึกษาการฟ้องหย่า
ปรึกษาการฟ้องหย่า

ซึ่งเหตุเหล่านี้ เป็นเหตุบางส่วนในการฟ้องหย่าและยังมีเหตุอื่นอีกที่สามารถดำเนินการฟ้องได้อีก เพื่อขอคำพิพากษาของศาลมาดำเนินการหย่า ซึ่งต้องมีทนายความในการดำเนินการยื่นฟ้องต่อศาล หรือให้คำแนะนำทางกฎหมาย ซึ่งทางเรามีทนายความ ถ้าหากท่านให้ความสนใจทักมาพูดคุยหรือขอคำปรึกษากฎหมายกับทางเราได้เลย

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ คดีครอบครัว มาให้ชมกัน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายฟ้องหย่า หรือว่าจ้างทนายฟ้องหย่าได้ทางไลน์ @mkclegal