ฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตรบุคคลที่มีสิทธิฟ้อง คือฝ่ายชายผู้เคยเป็นสามีหรือทายาทผู้มีส่วนได้เสียฟ้องคดีแทน ซึ่งผมจะพูดถึงฝ่ายชายผู้เคยเป็นสามีหรือเคยเป็นสามีก่อนแบบนี้ครับ เป็นหน้าที่ฝ่ายชายผู้เคยเป็นสามีหรือเคยเป็นสามีนั้นต้องนำสืบต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กที่เกิดมาไม่ใช่บุตรของคุณยังไง

โดยฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร เป็นส่วนหนึ่งของคดีครอบครัว สามารถรับบริการ จาก MKC Legal Office
ได้ที่.. ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือ จ้างทนายคดีครอบครัว

หลักเกณฑ์การฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

  1. คุณต้องไม่ได้อยู่ร่วมกับแม่เด็กในระยะเวลาตั้งครรภ์ หมายความว่า ตอนแม่เด็กท้องอยู่ในช่วงระยะเวลา180 วันถึง310 วันก่อนเด็กเกิด
  2. หมู่เลือดของเด็กกับของคุณอยู่ต่างประเภทกันทั้งหน้าตาของเด็กกับคุณก็ไม่เหมือนกัน เช่นตรวจ DNA
  3. คุณเป็นหมันไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้
หลักเกณฑ์การฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

วิธีการฟ้องไม่รับเด็ก

ถ้าเด็กและแม่เด็กยังมีชีวิตอยู่ ต้องฟ้องเด็กและแม่เด็กเป็นจำเลยร่วมกัน แต่ถ้าแม่เด็กไม่มีชีวิตอยู่แล้ว จะฟ้องเด็กแต่ผู้เดียวเป็นจำเลยก็ได้

ระยะเวลาในการฟ้อง

ต้องฟ้องภายในกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ห้ามมิให้ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 10 ปีนับแต่วันเกิดของเด็ก

ทายาทผู้มีส่วนได้เสียฟ้องคดีแทน

ทายาทผู้มีส่วนได้เสียฟ้องคดีแทน

เป็นกรณีที่ฝ่ายชายได้ถึงแก่ความตายไปเสียก่อน ซึ่งบุคคลผู้มีสิทธิเป็นทายาทผู้มีส่วนได้เสียฟ้องคดีแทนนั้นต้องเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกร่วมกับเด็ก หรือเป็นผู้เสียสิทธิรับมรดกเพราะการเกิดของเด็ก ซึ่งจะฟ้องได้กรณีนี้ครับ

กรณีชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามีถึงแก่ความตายไปเสียก่อนที่เด็กจะเกิดออกมาโดยอ้างเหตุกล่าวมาก่อนหน้านี้ แต่ต้องรอเด็กเกิดมาก่อนนะครับถึงจะฟ้องได้

ระยะเวลาในการฟ้องคดีแทน

ฝ่ายชายผู้เป็นสามีหรือเคยสามีตายก่อนพ้นระยะเวลาที่ฟ้องคดีได้ เช่นตามปกติคือระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการเกิดของเด็ก แต่ส่วนกรณีนี้ ทายาทผู้มีส่วนได้เสียจะต้องฟ้องคดีภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่รู้ถึงการตายของฝ่ายชายผู้เป็นสามีหรือเคยเป็นสามี

รับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร

ทนายรับทำคดีฟ้องไม่รับเด็ก

ก็หวังว่าพวกท่านที่ได้อ่านจะประโยชน์ไม่มากไม่น้อยเกินไปจากเรื่องฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตร หากท่านสนใจให้เรารับทำคดีฟ้องไม่รับเด็กเป็นบุตรทักมาพูดคุยหรือขอคำปรึกษากฎหมายกับทางเราได้ฟรีเลยโดยไม่คิดค่าบริการในการให้คำปรึกษา หรือต้องการว่าจ้างทนายความทางเรามีทนายความพร้อมทำคดี

บริการเพิ่มเติม ฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตร

รวมสาระที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ คดีครอบครัว มาให้ชมกัน

สำหรับท่านที่ต้องการ ติดต่อปรึกษาทนายคดีครอบครัว หรือว่าจ้างทนายคดีครอบครัว 

สามารถติดต่อเราได้ที่โทรศัพท์  0909266444  หรือทางไลน์ @mkclegal