ยืมรถไปชน ใครรับผิดชอบ

ยืมรถไปชน ใครรับผิดชอบ
ยืมรถจากเจ้าของรถแล้วปรากฏว่า ผู้ยืมได้ชนหรือถูกชน
ฝ่ายใดเป็นฝ่ายที่ถูกหรือผิดอย่างไรและใครต้องรับผิดชอบ

ยืมรถไปชน ใครรับผิดชอบ

ยืมรถไปชน ใครรับผิดชอบ

           ปกติแล้วเจ้าของรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะครอบครองรถโดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถในเล่มทะเบียนรถ ซึ่งมักทำประกันรถยนต์ภาคบังคับตามแต่กรณี เมื่อเจ้าของรถยนต์ถูกญาติ หรือเพื่อน หรือคนรู้จักยืมรถเพื่อใช้ขับทำธุระหรืออื่นๆ ก็มักปฏิเสธไม่ให้ใช้ก็ไม่ได้ จึงต้องให้ยืมและให้ใช้โดยระมัดระวัง ยืมแล้วคืนตามกำหนด อย่าให้รถเป็นรอย อย่าขับไปชนนั้นเอง ซึ่งถ้าให้ยืมแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรก็สบายใจกันทุกฝ่าย

            แต่ถ้าหากให้ยืมแล้ว เกิดปัญหาหละ อาทิเช่น ทำผิดกฎจราจร จอดในที่ห้ามจอด อื่นๆ ซึ่งใบสั่งจะถูกส่งมาที่เจ้าของรถตามเล่มทะเบียน และถ้าผู้ยืมรถไปใช้ไม่จ่าย ก็จะต้องเดือดร้อนมาที่เจ้าของรถที่ให้ยืม ส่วนกรณีที่เอาไปเฉี่ยวชน ถ้ามีประกันก็เคลมประกันไป แต่ตอนเอารถไปซ่อม เจ้าของรถก็ไม่มีรถใช้ ถ้าไม่มีประกันก็ต้องมาดูว่าใครถูกใครผิด ถ้าผู้ที่ยืมรถเป็นฝ่ายถูก ก็เรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ แต่ถ้าผู้ที่ยืมรถเป็นฝ่ายผิด ผู้ที่ยืมรถต้องเป็นฝ่ายชดใช้ค่าเสียหาย เพราะผู้ใดทำละเมิด ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย และถ้าผู้ยืมรถเอารถไปใช้แล้วขับรถชนคนตายแล้วไม่หนี ผู้ขับรถชนต้องรับผิดในเหตุนั้นและเจ้าของรถอาจโดนหมายเรียกตำรวจไปให้ปากคำตามกฎหมาย และหากผู้ที่ยืมรถไปชนแล้วหนี แน่นอนว่าเจ้าของรถตามเล่มทะเบียนรถดังกล่าวอาจโดนตำรวจออกหมายเรียกเพราะมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถนั่นเอง

ผู้ใดทำละเมิด ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย

      ถ้ายืมรถไปชน ใครรับผิดชอบ แน่นอนว่า “ ผู้ใดทำละเมิด ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหาย ” ถ้าหากเจ้าของรถไม่มีประกันหรือเป็นประกันรถยนต์แบบระบุชื่อผู้ขับ ผู้ที่ยืมรถของคุณไปจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ทั้งค่าซ่อมรถและค่าเสียหายให้กับคู่กรณี แต่กรณีรถมีประกันแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับ แม้คนขับที่ยืมไปจะไม่ใช่เจ้าของรถก็สามารถเบิกพ.ร.บ.รถยนต์ได้ โดยพิจารณาจากฝ่ายใดถูกหรือผิดและคำนึงถึงผู้ขับขี่ขณะที่ขับชนมีใบขับขี่ด้วยหรือไม่ ดังนี้


ถ้าฝ่ายผู้ยืมและเจ้าของรถเป็นฝ่ายผิด เบิกอะไรได้บ้าง
– ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)
– การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร


ถ้าฝ่ายผู้ยืมและเจ้าของรถเป็นฝ่ายถูก เบิกอะไรได้บ้าง
– ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ หรือค่าเสียหายอื่น ๆ
– การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
– ชดเชยรายวัน ไม่เกิน 20 วัน (ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน หรือ IPD)

        ดังนั้นถ้ายืมรถไปชน ใครรับผิดชอบนั้น ถ้าฝ่ายเราถูกก็เรียกค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ แต่ถ้าฝ่ายเราผิด
ก็ต้องดูว่ารถมีประกันหรือไม่ เป็นประกันประเภทอะไร และผู้ขับไปชนมีใบขับขี่หรือไม่ ต้องรับผิดชอบเพียงใดนั่นเอง

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีแพ่ง คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีแพ่งหรือ จ้างทนายคดีแพ่ง คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด