ศัลยกรรมแล้วหน้าพัง ฟ้องร้องใครได้บ้าง

อยากสวยแต่ต้องสะดุด เมื่อศัลยฯแล้วหน้าพัง

ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้กับตัว ฟ้องร้องใครได้บ้าง

ศัลยกรรมแล้วหน้าพัง ฟ้องร้องใครได้บ้าง

ศัลยกรรมแล้วหน้าพัง

            มีเคสหนึ่งโทรมาปรึกษาเรื่องการทำศัลยกรรมแล้วหน้าพัง ว่าฝั่งหมอที่ทำศัลยกรรมยินดีเสียค่าสินไหมทดแทนให้เพราะความผิดพลาดเกิดจากหมอศัลยกรรมเอง โดยให้ทางผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายมา ปกติแล้วบางเคสที่ทำศัลยกรรมแล้วหน้าพัง ถ้าความประมาทเกิดจากหมอ หรือหมอปฎิเสธความรับผิดชอบ หรือต้องมีข้อพิสูจน์ว่าหน้าพังเกิดจากหมอนั้นๆหรือยินดีแก้ให้โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม หากตกลงกันไม่ได้อาจถึงขั้นฟ้องศาลเป็นคดีแพ่งและคดีอาญา ซึ่งเป็นใครก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ “หน้าก็ต้องแก้ เรียกหาความรับผิดชอบก็ต้องทำ”

ความเสียหายเกิดขึ้นจากความประมาทของหมอศัลยกรรม

           เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นจากความประมาทของหมอศัลยกรรม และหมอปฏิเสธความรับผิดชอบแล้ว หรือพิสูจน์แล้วว่าหมอผิดจริงแต่ตกลงกันไม่ได้ ให้เก็บภาพก่อนทำและหลังทำไว้ และควรทำดังนี้
           1.รวบรวมหลักฐานแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจำวันภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่รู้หรือความเสียหายเกิดขึ้น
          2.พบหมอโรงพยาบาล หรือหมอศัลยกรรมที่ใหม่ที่มีใบอนุญาต เพื่อตรวจรักษา ประเมินอาการ ประเมินความเสียหาย ประเมินค่าใช้จ่ายจนรักษาเสร็จภายในประเทศ เพื่อเรียกร้องให้ทางหมอศัลยกรรมเดิมรับผิดชอบความเสียหายให้ หรืออาจแจ้งยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้ตรวจสอบมาตรฐานและการให้บริการของสถานบริการเสริมความงามแห่งนั้น
          3. กรณีฟ้องศาลเป็นคดีผู้บริโภค ให้ติดต่อทนายเพื่อดำเนินคดีต่อหมอหรือสถานประกอบการนั้นตามแต่กรณี ทั้งนี้การฟ้องร้องต้องดำเนินการภายใน 3 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องรับผิดชอบ แต่ไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสีย ตามมาตรา 13 พรบ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551

          หากฟ้องแพ่งทางละเมิด ต้องดำเนินการภายใน 1 ปี มิฉะนั้นคดีจะหมดอายุความตามมาตรา 448 ปพพ.
          ซึ่งหมอต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในทางละเมิดและทางแพ่งตามปพพ.มาตรา 420 , 438 ค่าสินไหมที่จะเรียกร้องได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาลจากการเข้ารับแก้ไขปัญหา ค่าขาดผลประโยชน์หรือขาดรายได้จากการต้องหยุดงาน หรือหยุดเรียน ค่าเสียหายจากการทุกข์ทรมานจิตใจ ร่างกาย หรือต้องเสียโฉม ทุพพลภาพพิการต่อไป โดยมูลค่าความเสียหายแต่ละเคสจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด ซึ่งศาลจะเป็นผู้วินิจฉัย หรือเป็นไปตามที่คู่กรณีจะตกลงกันได้
         4.หากหมอศัลยกรรมที่เราใช้บริการด้วยเรามาทราบในภายหลังว่าเป็นหมอเถื่อนไม่มีใบอนุญาต นอกจากจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งแล้ว ยังมีความผิดทางอาญา ตามพรบ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มาตรา 26 ประกอบมาตรา 43 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีความผิด ตามพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 มาตรา 24 ประกอบมาตรา 57 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกกระทง

           ดังนั้นแล้วก่อนที่ศัลยกรรมที่ไหนควรศึกษาสถานประกอบการ หมอที่เราเข้ารับการรรักษา เคสการรักษา ประสบการณ์ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนตัดสินใจใช้บริการ เพราะเมื่อทำแล้วหน้าพังขึ้นมา หน้าพังก็ต้องกู้ให้เป๊ะปังเหมือนเดิม ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนก็ต้องเรียก ไม่ว่าจะเป็นฟ้องแพ่งหรือฟ้องอาญา ให้ทางสำนักงานเราช่วยดูแลคดีได้ครับ

Info - ศัลยกรรมแล้วหน้าพัง ฟ้องใครได้บ้าง

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด