หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา คืออะไร?

#คู่สมรสต้องรู้

หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา คืออะไร?

หนี้แบบไหนต้องร่วมกันจ่าย

หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา คืออะไร?

                 ในเรื่องทรัพย์สินของสามีภรรยาตามกฎหมาย โดยหลักถ้าได้มาหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกัน ทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นสินสมรสที่สามีและภรรยามีสิทธิกันคนละครึ่ง และ “หนี้” ก็เช่นกันครับ หากมีหนี้ ไม่ว่าใครไปก่อ อีกฝ่ายก็ถือเป็นลูกหนี้ร่วมด้วย สามีก่อ ภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วม ภรรยาก่อ สามีก็เป็นลูกหนี้ร่วม แต่แอบบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ทุกหนี้ที่อีกฝ่ายจะต้องเป็นลูกหนี้ร่วมนะครับ ส่วนจะมีหนี้อะไรบ้างที่สามีภรรยาต้องร่วมกันใช้ เราไปดูกันเลยครับ

หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา

             มีคนเข้ามาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาค่อนข้างเยอะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีที่ฝ่ายหนึ่งกู้ไปมาดื้อๆ เลย แล้วจะมาให้อีกฝ่ายหนึ่งร่วมใช้หนี้ ซึ่งฝ่ายที่ไม่ได้ไปกู้ก็ต้องรู้สึกไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับ ทำไมเราต้องมาใช้หนี้ที่อีกฝ่ายไปก่อฝ่ายเดียวด้วย ในทางกฎหมายก็มีการกำหนดเรื่องหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาเอาไว้โดยกำหนดเฉพาะเลยว่าหนี้แบบไหนที่สามีภรรยาต้องร่วมกันใช้ครับ

หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา

            กฎหมายกำหนดหนี้ระหว่างสมรสที่เป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาเอาไว้ 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ครับ
1 หนี้เกี่ยวแก่การจัดการบ้านเรือนและจัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว การอุปการะเลี้ยงดูตลอดถึงการรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวและการศึกษาของบุตรตามสมควรแก่อัตภาพ
2 หนี้ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรส
3 หนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการงานซึ่งสามีภริยาทำด้วยกัน
4 หนี้ที่สามีหรือภริยาก่อขึ้นเพื่อประโยชน์ตนฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบัน
ถ้าหนี้เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งใน 4 กรณีด้านบน หนี้นั้นจะเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมกันชดใช้ครับ

หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา

            กฎหมายกำหนดไว้ชัดแล้วว่า มีเพียง 4 หนี้ที่สามีภรรยาต้องร่วมกัน หากหนี้ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปก่อขึ้นซึ่งเป็นหนี้ส่วนตัว และไม่เข้ากรณี 4 หนี้ด้านบน อีกฝ่ายไม่ต้องรับผิดเลยครับ แต่ถ้าอีกฝ่ายรู้เห็นหรือยินยอมไม่ได้ทักท้วงอะไร แบบนี้เข้าข่ายการให้สัตยาบันในหนี้นั้นอันจะมีผลให้หนี้นั้นกลายเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยาตามหนี้ประเภทที่ 4 นั่นเอง

หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยา

            ที่สำคัญ หนี้ร่วมระหว่างสามีภรรยานี้ ตัวสามีภรรยาจะต้องเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายหรือจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะครับ ถ้าอยู่กินกันฉันสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แบบนี้ไม่ว่าใครไปก่อนหนี้ก็ตามแม้ว่าหนี้นั้นจะเข้า 4 ประเภทข้างต้นด้วย อีกฝ่ายก็ไม่ต้องร่วมในหนี้นั้นครับ ง่ายๆ คือ ถ้าไม่จดทะเบียนสมรสกันก็หนี้ใครหนี้มันครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีครอบครัว คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีครอบครัวหรือ จ้างทนายคดีครอบครัว คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด