หลอกให้เล่นพนัน

หลอกลวงให้เล่นพนัน

ปัจจุบันการหลอกลวงของอาชญากรได้พัฒนาไปหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงให้ลงทุน หลอกลวงให้ซื้อสินค้าปลอม แม้กระทั้งหลอกลวงให้เล่นพนัน ซึ่งการหลอกลวงต่าง ๆ เพื่อให้ได้ทรัพย์นั้นไปจากผู้เสียหายเป็นพฤติการณ์ที่เข้าองค์ประกอบในความผิดอาญาฐานฉ้อโกง โดยประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 วางหลักไว้ว่า ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยทั้งนี้ความผิดฐานฉ้อโกงนั้น เป็นความผิดอาญาต่อส่วนตัว หรือที่เรียกว่า ความผิดอาญาอันยอมความได้

มาตรา 341

หลอกลวงตามกฎหมายอาญา

แต่ทั้งนี้การหลอกลวงในบางบริบท แม้เป็นการกระทำความผิดจริง แต่หากการหลอกลวงนั้นผู้เสียหายทราบถึงวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ยินยอมที่จะทำไป แม้ภายหลังเป็นการหลอกลวงก็ไม่อาจเอาผิดได้ เช่น

การหลอกลวงให้เล่นพนันผิดกฎหมาย โดยผู้ถูกหลอกลวงนั้นรู้ดีว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมอันดี แต่ยินยอมที่จะเข้าร่วมเล่นการพนัน แม้ผู้กระทำความผิดจะใช้เล่ห์เพทุบายอย่างไร จนหลอกลวงการเล่นและได้ทรัพย์ไปจากการเล่นพนันนั้น แม้เป็นการกระทำฐานฉ้อโกง หากแต่ผู้เสียหายเป็นผู้ร่วมกระทำผิดไปด้วย จึงไม่ถือเป็นผู้เสียหายในทางนิตินัยเพราะเป็นความประสงค์ที่จะทำการอันขัดต่อกฎหมาย

เมื่อผู้เสียหายมิใช่ผู้เสียหายในทางนิตินัยแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิ์ร้องทุกข์ แม้ร้องทุกข์ไปแล้ว ก็ถือเป็นการร้องทุกข์มิชอบ ส่งผลให้กระบวนการทางอาญาต่อมา ไม่ว่าการสอบสวน การพิจารณาคดี เป็นการกระทำโดยมิชอบทั้งสิ้น หากข้อเท็จจริงปรากฎต่อศาลดังนี้ ศาลจะต้องพิจารณายกฟ้อง เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) ได้วางหลักไว้ว่าผู้เสียหายต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด

ฟ้องร้องเสียพนัน

นอกจากจะเอาผิดในทางอาญามิได้แล้ว ในทางแพ่งนั้นหนี้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ก็ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ บุคคลที่สูญเสียเงินหรือทรัพย์สินไปเพราะการพนันไม่เป็นผู้เสียหายตามกฎหมาย ส่วนสิ่งที่จ่ายกันไปแล้วในการพนันขันต่อ แม้เป็นการพนันที่เข้าข่ายหลอกลวงก็ทวงคืนมิได้ เพราะถือเป็นการให้โดยไม่อาจหามูลหนี้อย่างไรได้

สุจริตชนจึงควรที่จะตั้งตนอยู่บนความสุจริต เพราะหากพลาดพลังด้วยความโลภไปหลงร่วมกระทำผิดกฎหมาย จะไม่สามารถเรียกร้องอะไรคืนได้

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด