เงินประกันได้คืนไหม?

เงินประกันได้คืนไหม?

การประกันตัว

                 การประกันตัว คือ การขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในระหว่างการสอบสวนหรือขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ หรือชั้นฎีกา เป็นการชั่วคราว

เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้ว ถ้าจำเลยไม่มีความผิด ถ้าเคยมีการวางเงินประกันไว้ ก็สามารถติดต่อขอรับเงินวางประกันคืนได้ กรณีต่อมาถ้าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือสั่งว่าต้องรับโทษ ถูกตัดสินจำคุก แล้วไม่ประสงค์ที่จะสู้คดี ก็สามารถติดต่อขอรับเงินวางประกันคืนได้เช่นกัน การขอประกันตัวสามารถขอประกันตัวได้ 3 ชั้น กล่าวคือ ศาลชั้นต้น , ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา

กรณีศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งว่าต้องรับโทษ ถูกตัดสินจำคุก แล้วเราไม่พอใจกับการตัดสินนั้น เราก็ต้องมีการสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ ก็สามารถยื่นขอประกันตัวชั่วคราวในศาลชั้นอุทธรณ์ได้ ซึ่งเราต้องวางเงินประกัน คือ การเอาเงินไปวางศาล เขาก็จะเรียกใช้หลักทรัพย์เดิม หรือถ้ามีการเพิ่มหลักทรัพย์จะมีการแจ้งให้ทราบว่าเป็นเงินจำนวนเท่าใด ซึ่งต้องพิจารณาตามฐานความผิด และเหตุอื่นๆประกอบกัน เมื่อศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาในชั้นอุทธรณ์แล้ว ถ้าเราไม่ประสงค์จะอุทธรณ์ เราก็สามารถขอเงินประกันนั้นคืนได้

 

ดังนั้น การขอเงินประกันคืน สามารถขอคืนได้ โดยคดีต้องถึงที่สุดแล้วเท่านั้น

วิธีเบิกเงินประกันทางอาญา

ให้ทำเป็นคำร้องขอรับเงินเงินประกัน/รับเงินค่าเสียหายคืนจากศาล โดยให้เก็บใบเสร็จรับเงินตัวจริงไว้ หรือหลักประกันอื่นที่วางประกันตัวไว้(ตัวจริง) และทำตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำแล้วแต่ประเภทของหลักประกันที่วางไว้ค่ะ 

บทความกฎหมายล่าสุด