เล่นแชร์ยังไง ไม่ให้ผิดกฎหมาย

เล่นแชร์ยังไง ไม่ให้ผิดกฎหมาย

คนทั่วไปมักจะไม่รู้ว่าตามกฎหมายแล้วการเล่นแชร์ไม่ได้ผิดอะไร และถ้าไม่ใช่คนที่คลุกคลีอยู่กับเรื่องพวกนี้จริงๆ ก็จะไม่เข้าใจว่าแชร์มันคืออะไร มันเล่นยังไง แต่สำหรับที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้ไม่ใช่มาสอนวิธีการเล่นแชร์นะครับ แต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าการเล่นแชร์จะต้องเล่นหรือทำอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย 

การเล่นแชร์อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุมการเล่นแชร์อยู่นั่นก็คือ พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534 โดยกฎหมายนี้ก็จะเข้ามากำหนดกระบวนการของพนักงานเจ้าหน้าที่ สิทธิ ความรับผิด และที่เป็นสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้เลยก็คือ ข้อห้ามครับ กฎหมายจะกำหนดข้อที่ห้ามทำในการเล่นแชร์เอาไว้ครับ หากมีการฝ่าฝืนก็จะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งโทษนี้ก็เป็นโทษทางอาญาครับ

ทำความรู้จักกับ “เท้าแชร์”

ก่อนอื่นครับ เรามารู้จักกับคำว่า “เท้าแชร์” กันก่อน เท้าแชร์ก็คือหัวหน้าวงแชร์ที่มีหน้าที่คอยเก็บเงินแต่ละงวดจากผู้เล่นนั่นเอง โดยเท้าแชร์จะเป็นตัวเด่นในพ.ร.บ.นี้เลยครับ

          โดยวันนี้ผมจะขอยกข้อห้ามที่สำคัญๆ ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้มาด้วยกัน 3 ประการครับ

          1 ห้ามนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ หรือก็คือห้ามนิติบุคคลเป็นเท้าแชร์ครับ บุคคลที่จะเป็นเท้าแชร์ได้จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายไม่ต้องการเล่นแชร์กันเป็นธุรกิจหาผลกำไรกันแบบจริงจัง หากนิติบุคคลใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษตามกฎหมาย คือ ปรับตั้งแต่ 1 ถึง 3 เท่าของทุนกองกลางแต่ละงวดของทุกวงแชร์ แต่จะต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นโทษที่หนักเลยทีเดียวครับ

          2 ห้ามเท้าแชร์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

             2.1 เปิดวงแชร์เกินกว่า 3 วง

             2.2 มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน

             2.3 มีทุนกองกลางต่อ 1 งวดรวมกันทุกวงเกินกว่า 300,000 บาท

          ซึ่งหากเท้าแชร์คนใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุก หรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนในทางแพ่ง การฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวก็จะทำให้สัญญาเล่นแชร์ในส่วนของเท้าแชร์ตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถเรียกให้ลูกแชร์รับผิดได้ครับ แต่ในทางกลับกันหากวงแชร์ล้ม ลูกแชร์ยังมีสิทธิที่จะฟ้องให้เท้าแชร์รับผิดได้อยู่เนื่องจากข้อห้ามดังกล่าวจะห้ามเฉพาะเท้าแชร์เท่านั้น

          3 ห้ามโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการเล่นแชร์ โดยกฎหมายไม่ได้ห้ามเฉพาะเท้าแชร์ครับ กฎหมายห้ามบุคคลทุกคนไม่ให้ทำการโฆษณาให้ประชาชนทั่วไปมาเล่นแชร์ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการเล่นแชร์นั้นหรือไม่ก็ตามครับ หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทครับ

ดังนั้นถ้าใครจะเล่นแชร์หรือกำลังเล่นอยู่ ผมขอแนะนำว่าะต้องดูกฎหมายด้วยว่ากฎหมายห้ามทำอะไรและกฎหมายห้ามใครไว้ เมื่อรู้แล้วก็จะต้องปฏิบัติตาม ไม่ฝ่าฝืน และไม่โลภจนเกินไป มิฉะนั้นหากเกิดปัญหาขึ้นมาภายหลัง คุณอาจจะหมดเงินและจะต้องใช้ชีวิตไปกับการใช้หนี้ในทุกวันก็ได้ครับ

บทความกฎหมายล่าสุด