แผนที่พิพาทในคดีที่ดิน สำคัญอย่างไร

เปิดความสำคัญ “แผนที่พิพาท” ใน #คดีที่ดิน
สำคัญอย่างไร!?

แผนที่พิพาทในคดีที่ดิน สำคัญอย่างไร

           ในคดีที่ดินเวลามีการพิพาทกันจนคดีไปสู่ชั้นศาล ก็ไม่ใช่ว่าทุกคดีจะพิพาทกันบนที่ดินทั้งผืนหรือทั้งแปลง อาจจะพิพาทกันแค่บางส่วนของที่ดิน หรือพิพาทคาบเกี่ยวกันระหว่าง 2 ที่ดินที่ติดกันก็ได้

            เมื่อคดีถึงศาล ซึ่งศาลถือเป็นคนนอกที่ไม่รู้มาก่อนว่ามีการพิพาทกันบริเวณไหนเนื้อที่เท่าไหร่ จะให้เอาโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ของที่ดินมานั่งเทียบก็ไม่ใช่ เพราะที่ดินบางแปลงก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้มีการนำแผนที่พิพาทเข้ามาใช้ในคดี แล้วแผนที่พิพาทที่ว่านี้คืออะไร ใช้ทำอะไรได้ และสำคัญกับคดีที่ดินยังไง วันนี้เรามีคำตอบครับ

แผนที่พิพาท คืออะไร

          แผนที่พิพาท คือ แผนที่แสดงบริเวณหรือส่วนของที่ดินที่คู่กรณีพิพาทกันว่าเป็นบริเวณใด มีเนื้อที่เท่าไหร่ อยู่ติดกับอะไรบ้าง เพื่อให้ศาลที่จะพิจารณาชี้ขาดคดีได้เห็นอย่างชัดเจนว่า ที่คู่กรณีทะเลาะกันเป็นบริเวณใด หรือสรุปง่าย ๆ แผนที่พิพาทก็คือ แผนที่ที่แสดงถึงที่ดินที่พิพาทกันในคดีนั่นเอง

ใครเป็นผู้ทำแผนที่พิพาท

           แผนที่พิพาทในคดีที่ดินนี้ศาลจะเป็นผู้สั่งให้ทำ โดยศาลจะส่งหนังสือไปยังสำนักงานที่ดิน ที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินทำการรังวัดสอบเขตบริเวณที่พิพาทกัน โดยจะต้องให้คู่กรณีหรือโจทก์กับจำเลยเป็นผู้นำชี้ว่าบริเวณที่พิพาทกันคือบริเวณไหน จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินที่จะรังวัดและวาดรูปบริเวณหรือเนื้อที่ที่พิพาทกันขึ้นมา และจัดทำเป็นแผนที่ส่งให้กับศาลเพื่อใช้ประกอบกับการพิจารณาคดี

ความสำคัญของแผนที่พิพาทในคดีที่ดิน

  1. แสดงบริเวณที่ดินที่พิพาทกันให้ศาลเห็นและเข้าใจว่าคู่กรณีพิพาทหรือทะเลาะกันในส่วนไหนของที่ดิน ถ้าไม่ทำ อาจทำให้คู่ความโต้แย้งเรื่องบริเวณที่พิพาทกันไม่จบสิ้นก็ได้
  2. ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการสืบพยาน แผนที่พิพาทเหมือนเป็นแผนที่กลางที่ไม่ได้มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงมีความน่าเชื่อถือสูง ดังนั้น หากนำสืบโดยใช้แผนที่พิพาทเป็นหลักก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน
  3. เมื่อศาลต้องพิพากษา แผนที่พิพาทนี้ก็ช่วยให้ศาลสามารถพิพากษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และไม่คลาดเคลื่อน เพื่อจะได้ไม่เป็นประเด็นว่าศาลพิพากษาผิด ทั้งยังส่งผลให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่กรณีที่จะสามารถบังคับคดีได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

           ดังนั้น ในคดีที่ดินส่วนใหญ่ ศาลมักจะให้ทำแผนที่พิพาทเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาและพิพากษา แผนที่พิพาทในคดีที่ดินจึงมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการพิจารณาคดี แต่ก็ไม่ใช่ว่าแผนที่พิพาทจะสามารถชี้ขาดคดีได้ คู่ความจึงต้องใช้แผนที่พิพาทนำสืบให้ศาลเห็นตามข้อเท็จจริงที่ฝ่ายนั้น ๆ ยกขึ้นต่อสู้นั่นเอง

Info - แผนที่พิพาทในคดีที่ดิน สำคัญอย่างไร

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด