ความรู้กฎหมาย หน้า 21

แหล่งรวบรวมข้อมูลบทความกฎหมายทุกประเภท นอกจากนี้เรายังหยิบยกเคสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรือ ข่าวที่กำลังเป็นประเด็นดัง ณ ขณะนั้น เพื่อมาเล่าในมุมของกฎหมายให้ทุกท่านได้ทราบกัน

สำหรับท่านใดที่ต้องการส่งข้อมูลมาให้เราเล่าเรื่องราวในมุมของกฎหมาย สามารถคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลย

211

การรับบุตรบุญธรรมของชาวต่างชาติ

 ในการรับเด็กไทยหรือบุคคลสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรมต้องผู้มีคุณสมบัติที่จะรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้ตามกฎหมายของประเทศไทย ที่ผู้ขอรับมีภูมิลำเนาอยู่ และจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทย ซึ่งก็ต้องมีการพิจารณาว่าชาวต่างชาติที่ประสงค์จะรับเด็กไทยหรือบุคคลสัญชาติไทยเป็นบุตรบุญธรรม นอกจากชาวต่างชาติที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย ต้องติดต่อผ่านหน่วยงานไหนก่อน

212

สละมรดกคืออะไร และทำอย่างไร

การสละมรดก เป็นกรณีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตลงแล้ว และทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกแสดงเจตนาที่จะไม่รับมรดก โดยแสดงการสละมรดกตามผลของกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

213

ผลของเจ้าหนี้ที่ยึดถือโฉนดไว้เป็นประกันหนี้

การนำทรัพย์สินมาเป็นประกันการชำระหนี้ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นโฉนดที่ดินเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายนะครับ โดยการประกันหนี้โดยนำโฉนดที่ดินมาเป็นประกันนั้นสามารถทำได้ใน 2 กรณีคือ การนำที่ดินไปจดทะเบียนจำนองไว้ และอีกวิธีคือการมอบโฉนดที่ดินให้แก่เจ้าหนี้ ยึดถือเอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ

214

ซื้อรถมือสองแล้วมีปัญหา ต้องทำอย่างไร!?

ใครกำลังจะซื้อรถมือสองต้องรู้!! ซื้อรถมือสอง แน่นอนว่าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ไม่ว่าจะขับไปใกล้หรือไกล มันก็คือรถที่ใช้แล้ว ซึ่งรถมือสองบางคันก็อาจจะมีการใช้มาเป็นเวลานาน ผ่านการพัง ผ่านการซ่อม จนนำมาขายต่อ และบางทีเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่ารถคันนั้นผ่านอะไรมาบ้าง เพราะฉะนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าซื้อรถมือสองก็อาจจะเจอรถที่มีปัญหาหรือพังจนต้องซ่อมอีก วันนี้เราเลยนำความรู้เกี่ยวกับรถมือสองมาฝากกันว่า ถ้าซื้อรถมือสองมาแล้วมีปัญหาหรือพัง จะต้องทำยังไง

215

สัญญาธุรกิจ มีขั้นตอนการร่างสัญญาอย่างไร

สัญญาเป็นนิติกรรมหลายฝ่าย เป็นการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อแสวงหาผลกำไรโดยเข้าผูกพันตนตามสัญญา “สัญญาธุรกิจ (Commercial Contract)” คือ การทำสัญญาผูกพันในด้านการค้าขายและการให้บริการ ขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาที่ทำขึ้นว่ามีวัตถุประสงค์เช่นไร โดยมีเรื่องของผลกำไรเป็นตัวกำหนดชี้เป้าหมาย และวัดความก้าวหน้าให้แก่บุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจนั้น สัญญาที่ทำขึ้นจึงใช้บังคับได้ระหว่างคู่สัญญา เป็นสัญญาที่ไม่หละหลวม ตรงตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญา เพื่อลดช่องว่าง ป้องกันการขัดต่อกฎหมาย

216

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ทำอย่างไร

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง เป็นวิธีระงับข้อพิพาทวิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ เพราะส่วนใหญ่เมื่อยื่นฟ้องกันแล้วศาลมักจะให้เจรจาในชั้นไกล่เกลี่ยซึ่งสามารถตกลงกันได้ในชั้นศาล จะดีกว่าถ้าสามารถไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ซึ่งมักใช้ในคดีแพ่ง เช่น หนี้ตามสัญญา , รับฝากที่ดิน , ให้ออกจากที่เช่าขนย้ายทรัพย์สินและบริวาร หรือกรณีอื่นๆ ที่ยังสามารถตกลงคุยกันได้

217

ถ้าฟ้องบังคับจำนองเกิน 10 ปี ผลเป็นอย่างไร

การจำนอง เช่นจำนองที่ดินให้เจ้าหนี้ ทำให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ มีสิทธิในการบังคับจำนองจากทรัพย์สินที่จำนองได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่นของลูกหนี้ หากผู้รับจำนองต้องการยึดทรัพย์ที่จำนอง หรือขายทอดตลาด ผู้รับจำนองต้องฟ้องคดีต่อศาล เมื่อศาลพิพากษาแล้ว หากเจ้าหนี้จำนองไม่ได้บังคับคดีใน 10 ปี อายุความ 10 ปีนั้น ทำให้การบังคับจำนองระงับไปหรือไม่

218

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติในศาลไทย มีขั้นตอนอย่างไร

ถ้าหากหญิงหรือชายไทยต้องการจดทะเบียนสมรสกับหญิงหรือชายชาวต่างประเทศในประเทศไทยตามกฎหมายไทย เมื่อจดทะเบียนสมรสและอยู่กินฉันสามีภริยาแล้ว ต่อมามีเหตุให้ฟ้องหย่าต่อกันไม่ว่าจะเป็น ไม่ได้อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาเกิน 3 ปี หรืออื่นๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516 การฟ้องหย่าชาวต่างชาติในศาลไทยยังต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยกฎหมายขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.2481 อีกด้วย เช่น ตามมาตรา 27 ศาลสยามจะไม่พิพากษาให้หย่ากัน เว้นแต่กฎหมายสัญชาติแห่งสามีและภริยา ทั้งสองฝ่ายยอมให้หย่าได้ วรรคสอง เหตุหย่า ให้เป็นไปตามกฎหมายแห่งถิ่นที่ยื่นฟ้องหย่า

219

พยานซัดทอดคืออะไร และรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด

พยานซัดทอด คือ พยานที่ร่วมกระทำความผิดร่วมกันแล้วมีกันซัดทอดกัน เช่น ยอมรับว่ากระทำความผิดตามฟ้องจริงแต่ยังมีบุคคลอื่นร่วมกระทำความผิดกับตนด้วย ในกรณีนี้ศาลยังรับฟังได้เพราะยังพอมีน้ำหนักเพียงพอ แต่หากว่าให้การซัดทอดว่าอีกคนหนึ่งกระทำความผิด ตนเองไม่ได้กระทำความผิดด้วย ในกรณีนี้ศาลอาจไม่รับฟังเพราะเป็นพยานหลักฐานที่ไม่มีน้ำหนักหรือมีน้ำหนักน้อย เพราะเป็นการบอกปัดความรับผิดของตัวเอง และโยนความรับผิดไปให้ผู้อื่น ถ้าไม่มีหลักฐานประกอบการซัดทอด ศาลต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง เพราะพยานซัดทอดเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับฟังเพื่อลงโทษจำเลยได้ ต้องอาศัยพยานหลักฐานอื่นประกอบด้วย

220

คดีสมคบยาเสพติดคืออะไร โทษเพียงใด

คดียาเสพติดในไทย เป็นคดีที่พบได้มากที่สุดในคดีอาญาและเป็นปัญหาของสังคมที่ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งคดีสมคบยาเสพติดเป็นหนึ่งในประเภทของคดียาเสพติดที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นความผิดตั้งแต่มีการสมคบกันโดยที่ยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเลย ส่วนลักษณะความผิดจะเป็นยังไง เราไปดูกันเลยครับ