ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม?

#กฎหมายที่ต้องรู้

ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม?

ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม?

             เรียกได้ว่าไปไหนต่อไหนที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในไทย เรามักจะเห็นชาวต่างชาติปะปนอยู่เต็มไปหมดโดยเฉพาะตอนนี้ที่เต็มไปด้วยชาวจีน และก็ยังมีข่าวออกมามากมายเกี่ยวกับการที่ต่างชาติแห่ซื้อซื้อที่ดินในไทย แต่คำถามคือ ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม? เป็นคำถามที่ค่อนข้างเป็นที่สนใจเลยครับ เราไปร่วมหาคำตอบด้วยกันดีกว่าครับ

ต่างชาติซื้อที่ดินในไทยได้หรือไม่?

            ขอบอกก่อนว่าที่ผมจะเล่าเป็นกรณีที่ต่างชาติซื้อบ้านในไทยนะครับ ซึ่งจะต่างจากต่างชาติซื้อที่ดินในไทย เพราะตามกฎหมายในตอนนี้ต่างชาติยังไม่สามารถซื้อที่ดินในไทยเพื่ออยู่อาศัยได้ แต่ต่างชาติสามารถถือครองในนามนิติบุคคลได้ คือมีการจดทะเบียนตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วถือครองที่ดินในนามบริษัท แต่ที่ดินก็จะเป็นของบริษัทอยู่ดีครับ

ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม?

            เมื่อต่างชาติยังไม่สามารถถือครองที่ดินได้ แต่สำหรับบ้านล่ะ จะเหมือนกันหรือเปล่า? อย่างแรกครับการซื้อบ้านกับที่ดินเป็นสิ่งที่สามารถแยกกันได้ กฎหมายห้ามต่างชาติถือครองที่ดิน แต่ไม่ได้ห้ามต่างชาติเป็นเจ้าของบ้าน เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เลยต้องแยกกันครับ เมื่อไม่ได้มีกฎหมายห้ามต่างชาติถือครองบ้านเหมือนกับที่ดิน ดังนั้น ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม? ผมก็ขอตอบว่า สามารถซื้อบ้านในไทยได้ครับ แต่อาจจะไม่เชิงเป็นการซื้อบ้านตามโครงการครับ วิธีถือครองจะเป็นยังไง เราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยครับ

วิธีการถือครองบ้านในไทยของต่างชาติ

             การซื้อบ้านตามปกติก็มักจะเป็นการซื้อบ้านพร้อมที่ดิน จึงไม่ค่อยมีใครขายบ้านโดยไม่ขายที่ดินด้วย ทางลงส่วนใหญ่จึงเป็นการที่ต่างชาติไปเช่าที่ดินระยะยาวแล้วปลูกบ้านอยู่ ซึ่งทำให้การปลูกบ้านโดยได้รับอนุญาต กรรมสิทธิ์ในบ้านจึงเป็นของผู้ที่ปลูกหรือต่างชาตินั่นเอง หรือถ้าเป็นวิธีที่ไม่ปกติก็จะเป็นกรณีที่ซื้อแค่บ้าน ไม่เอาที่ดิน ถือครองแต่บ้าน แบบนี้ก็ได้ครับ

          สรุปก็คือ ถ้ามีใครขายบ้านอย่างเดียวโดยไม่ได้ขายที่ดินไปด้วย แบบนี้ต่างชาติก็ซื้อได้ครับ หรือต่างชาติก็เช่าที่ดินแล้วปลูกบ้านเองได้เลย แบบนี้ต่างชาติก็จะถือครอบบ้านในไทยได้ครับ

          แต่ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ถ้าให้พูดกันตรง ๆ ต่างชาติทุกวันนี้ก็ซื้อที่ดินหรือบ้านโดยให้คนไทยเป็นคนถือแทนในหลาย ๆ ที่เลย ซึ่งแบบนี้เป็นการเลี่ยงกฎหมายครับ ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเจอก็มีความเสี่ยงที่อาจจะถูกเพิกถอนหรือมีปัญหาในภายหลังได้ครับ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีที่ดิน คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีที่ดินหรือ จ้างทนายคดีที่ดิน คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด

ต่างชาติซื้อบ้านในไทย ได้ไหม?