โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ทำอย่างไร ?

การหลอกลวงของ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ในละเรื่อง ในทางกฎหมายก็มีบทลงโทษที่แตกต่างกันไป ว่า “ความผิดที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำ ผิดกฎหมายอะไร”

โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ทำอย่างไร ?

                    ระบาดหนักมาเป็นช่วงๆกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่มีกลโกง หลอกลวงในหลายๆรูปแบบ เช่น หลอกขายสินค้าออนไลน์ , หลอกให้ทำงานเสริมผ่านออนไลน์ , หลอกกู้เงินออนไลน์ , โทรมาข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว เช่น มีวัสดุตกค้าง , สิ่งของผิดกฎหมายที่เป็นชื่อคุณ , หลอกให้ลงทุนต่างๆ เทรด หุ้น , หลอกให้รักแล้วลงทุน , หลอกให้รักแล้วโอนเงิน หรือยืมเงิน , แชร์ลูกโซ่ , การพนันออนไลน์ , หลอกให้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์ทางไกลเพื่อขโมยข้อมูล , ส่ง QR CODE หลอกให้โอนเงิน อ้างว่าคืนสินค้า ,ฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆอ้างว่าถูกรางวัล , หลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊เปลือย , ยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคาร เช่น บัญชีม้า , ข่าวปลอม , เรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ โดยมีการแนบไฟล์ติดตั้งไวรัลมากับเมล์ โดยต้องจ่ายเงินก่อนเพื่อปลดล็อค เหล่านี้ทำให้คนหลงเชื่อโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก โอนเงินเข้าไป แล้วเพิ่งมารู้ตัวในภายหลังว่าโดนหลอก

ความผิดที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำ ผิดกฎหมายอะไร

                     ซึ่งการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดังกล่าวข้างต้น แต่ในละเรื่อง ในทางกฎหมายก็มีบทลงโทษที่แตกต่างกันไป ว่า “ความผิดที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำ ผิดกฎหมายอะไร” เช่น ตามประมวลกฎหมายอาญา
                     มาตรา 341 ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
                     มาตรา 342 ถ้าในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ผู้กระทำ
(1) แสดงตนเป็นคนอื่น หรือ
(2) อาศัยความเบาปัญญาของผู้ถูกหลอกลวงซึ่งเป็นเด็ก หรืออาศัยความอ่อนแอแห่งจิตของผู้ถูกหลอกลวง
                     ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


                     มาตรา 343 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 341 ได้กระทำด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                     ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท

โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ทำอย่างไร

                        โดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ทำอย่างไร เมื่อโอนเงินไปแล้ว แล้วเอ๊ะใจ ว่าโดนหลอก ให้รีบแจ้งความออนไลน์ www.thaipoliceonline.com หรือแจ้งความที่สถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุด ถ้าข้อมูลที่ท่านแจ้งเพียงพอทางตำรวจจะประสานงานกับทางธนาคารเพื่ออายัดเงินชั่วคราว แต่เนื่องจากว่า บัญชีที่โอนไปอาจเป็นบัญชีม้า อาจสาวเรื่องไม่ถึงตัวการได้ ซึ่งอาจมีการโอนเงินหรือถอนเงินดังกล่าวไปแล้ว และติดต่อสอบถาม กองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สายด่วนตำรวจไซเบอร์ 1441 หรือ 08-1866-3000 (24 ชั่วโมง) และถ้ามีข้อมูลที่เพียงพอรู้ตัวและที่อยู่ของผู้กระทำความผิด มีการตรวจสอบเส้นทางเดินเงิน ให้นำช้อมูลที่รวบรวมมาปรึกษาทนายเพื่อฟ้องเป็นคดีแพ่ง เพื่อเรียกเงินคืนได้ค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด