ผู้ใช้ อาญา

การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด

กรณีผู้ถูกใช้ได้กระทำความผิด

1. ต้องมีการกระทำอันเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
(1.1) การ “ก่อ”ให้ผู้อื่นกระทำความผิด หมายถึง การกระทำอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นตกลงใจกระทำความผิด หากผู้อื่นมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะกระทำความผิดนั้นๆ ต่อผู้เสียหายรายนั้นอยู่ก่อนแล้วก็ไม่ถือเป็นการก่อ
ตัวอย่าง นางแดง ต้องการฆ่านายขาว ศัตรูของนางแดง นางแดงจึงจ้าง นายดำ มือปืนรับจ้างให้ไปฆ่านายขาวโดยสัญญาว่าจะให้ค่าจ้าง 50,000 บาท นายดำไปฆ่านายขาว ตาย ถือว่านางแดง เป็นผู้ก่อให้นายดำ กระทำความผิด แม้นายดำ จะเป็นมือปืนรับจ้าง แต่นายดำ ก็มิได้มีเจตนาจะฆ่า นายขาว อยู่ก่อนแล้ว

(1.2) วิธีการ “ก่อ”ให้ผู้อื่นกระทำความผิด การก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดนั้น สามารถทำได้หลายวิธี กล่าวคือ ใช้,บังคับ,ขู่เข็ญ,จ้าง,วาน,ยุยงส่งเสริม,วิธีอื่นใด

2. ต้องมีเจอนาก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
เจตนา หมายถึง ประสงค์ต่อผล หมายถึง มุ่งหมายให้ผู้อื่นกระทำความผิดนั้นๆโดยตรง หรือเล็งเห็นผล หมายถึง เล็งเห็นว่าผู้อื่นจะกระทำความผิดๆอย่างแน่แท้
ตัวอย่างประสงค์ต่อผล นายแดง ต้องการฆ่า นายขาว จึงไปว่าจ้างให้ นายดำไปฆ่า นายขาว เช่นนี้ถือว่า นายแดงมมีเจตนาให้นายดำไปฆ่า นายขาว เป็นเจตนาประสงค์ต่อผล
ตัวอย่างเล็งเห็นผล นายแดง วิ่งเอามีดไล่แทง นายขาว ไปตามซอยเล็กๆซึ่งสองข้างทางเป็นกำแพงสูง ปลายซอยมีบ้านของนายดำ อยู่เพียงหลังเดียว นอกจากนั้นไม่มีทางอื่นๆที่นายขาว จะหนีไปได้เลยนายขาว วิ่งหนีโดยการพังประตูเข้าไปในบ้าน นายดำ เช่นนี้ต้องถือว่านายแดง มีเจตนาให้นายขาว พังประตูบ้าน นายดำ เป็นเจตนาประเภทเล็งเห็นผล เพราะ นายแดง ย่อมเล็งเห็นได้ว่า นายขาว ต้องวิ่งหนีโดยการพังประตูบ้านนายดำ เพื่อเข้าไปในบ้าน นายดำ อย่างแน่นอน

3. ต้องมีผล คือมีความผิดกระทำลงตามที่ก่อนั้น
(3.1) จะต้องมีการกระทำ หากไม่มีการกระทำ ก็ไม่เป็นการใช้ให้ผู้อื่นกระทำผิด
ตัวอย่าง นายแดง ต้องการฆ่า นายขาว แต่นายแดงไม่กล้าทำเพราะกลัวถูกจับนายแดง ซึ่งเป็นนักสะกดจิต จึงหลอกให้ นายดำ มารับการสะกดจิตโดยบอก นายดำ ว่าจะสะกดจิตเล่นกันสนุกๆ เท่านั้น เมื่อนายดำ ถูกนายแดง สะกดจิตเต็มที่แล้ว นายแดง สั่งให้นายดำ หยิบปืนไปยิง นายขาว นายดำ ทำตามและยิงนายขาว ตาย เช่นนี้ไม่ใช่เป็นการใช้ให้กระทำความผิด เพราะผู้ถูกใช้ไม่มีกระทำ ถือว่า นายแดง ฆ่า นายขาว ตาย เป็นการกระทำโดยของนายแดง

(3.2) การกระทำนั้นจะต้องเป็นผิดโดยเจตนา
ตัวอย่าง นายดำต้องการฆ่านายขาว นายดำจ้างนายแดงมือปืนรับจ้างให้ไปยิงนายขาว นายแดงยิงนายขาวตาย นายแดงมีความผิดฐานฆ่านายขาวตายโดยเจตนา ถือว่านายดำเป็นผู้ใช้และนายนายแดงเป็นผู้ถูกใช้เพราะนายแดงได้กระทำความผิดต่อดำโดยเจตนา

กรณีความผิดมิได้กระทำลง

1. ต้องมีการกระทำอันเป็นการก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
2. ต้องมีเจตนาก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิด
3. ความผิดมิได้กระทำลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะ
ก. ผู้ถูกใช้ไม่ยอมกระทำ
ข. ผู้ถูกใช้ยังไม่ได้กระทำ
ค. เหตุอื่นใด

ตัวอย่าง นายแดง ใช้ให้นายดำ ไปลักทรัพย์ นายขาว นายดำไม่ยอมทำหรือยังไม่ได้กระทำ นายแดง ผิดฐานเป็นผู้ใช้และต้องระวางโทษหนึ่งในสามของโทษฐานลักทรัพย์

อ่านบทความเพิ่มเติม คดีอาญา คลิก!

ติดต่อ ปรึกษาทนายคดีอาญาหรือ จ้างทนายคดีอาญา คลิก!

บทความกฎหมายล่าสุด