คดีแพ่ง 7

รวมบทความ บทวิเคราะห์กฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับคดีแพ่งที่น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อเป็นความรู้ติดตัว หรืออ่านเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของท่านทั้งหลาย

61

ข้อควรระวัง สัญญาจะซื้อจะขาย

สัญญาจะซื้อจะขาย คือ ข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือผู้ซื้อ อีกฝ่ายคือผู้ขาย เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายที่ดิน,บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์ จะเป็นสัญญาฉบับเดียวหรือสองฉบับก็ได้ โดยมีการตกลงกันว่าจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ หรือซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายในภายภาคหน้า เพื่อสัญญาว่าจะมีการซื้อขายกันอย่างแน่นอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 “การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ วิธีนี้ให้ใช้ถึงซื้อขายเรือมีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป ทั้งซื้อขายแพและสัตว์พาหนะด้วย

62

ผู้อนุบาล ทำอะไรได้บ้าง

การยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถและขอให้ศาลตั้งผู้อนุบาล ผู้มีสิทธิยื่นคำร้อง ได้แก่ คู่สมรส , ผู้บุพการี , ผู้สืบสันดาน , ผู้ปกครอง ผู้ดูแล , ผู้พิทักษ์ ,พนักงานอัยการ โดยศาลจะพิจารณาว่าบุคคลที่ถูกร้องขอให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถมีพยานหลักฐานชัดเพียงพอหรือไม่ แล้วผู้อนุบาลมีคุณสมบัติอย่างไร โดยต้องแสดงให้เห็นว่า ไม่ได้บกพร่องในหน้าที่ สามารถดูแลผลประโยชน์ของคนไร้ความสามารถได้

63

กฎหมายสุนัขสร้างความเดือดร้อน

ปัจจุบันกระแสคนรักสัตว์เลี้ยงมีสูงขึ้นเรื่อย ๆ การที่เราจะเลี้ยงสัตว์ได้แน่นอนว่าจะต้องเอาใจใส่และดูแลเขาเป็นอย่างดี แต่การดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ให้เป็นสร้างความเดือดร้อนกับคนอื่นก็สำคัญไม่แพ้กันครับ วันนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นกรณีกฎหมายสุนัขสร้างความเดือนร้อนให้คนอื่นว่ามีกฎหมายเข้ามาควบคุมดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยครับ

64

อายุไม่ถึง 18 ปี ขับรถยนต์ โดนปรับเท่าไหร่

พาดหัวข่าว “คู่กรณียังไม่ช่วยคดีเด็ก 15 ขับ BMW ชนบัณฑิตวิศวะดับ แม่ยังยืนยันที่ 15 ล้าน” “16 ปี ฝ่าไฟแดงชนบัณฑิตจบใหม่” , “อุทาหรณ์! เด็กอายุ 17 ปี ควบรถยนต์ ซิ่งคนตาย เตือนพ่อ-แม่อย่าประมาท” ซึ่งเรามักเห็นข่าวแบบนี้ เมื่อคู่กรณีที่ได้รับความเสียหายต้องการเรียกค่าเสียหายใดๆอันเกิดจากอุบัติเหตุ บิดามารดาหรือผู้ปกครองมักพูดว่า “เด็กมันไม่รู้เรื่อง” , “ยอมหน่อยเถอะ”, “เด็กมันรู้เท่าไม่ถึงการณ์” , เด็กมันไม่ได้ตั้งใจ” เมื่ออายุเป็นเหตุแล้วจะทำอย่างไรได้บ้าง

65

ค้ำประกันรถหมดคดีความกี่ปี

สัญญาค้ำประกันคือการมีคู่ความทางสามฝ่าย คือ ผู้ขาย , ผู้ซื้อ ,ผู้ค้ำประกัน เข้าทำสัญญากันโดยผู้ค้ำประกันเข้าผูกพันกับเจ้าหนี้เพื่อการชำระหนี้เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้นั้นค้ำประกันรถหมดอายุคดีความกี่ปีวิธีใดบ้างที่ทำให้ผู้ค้ำประกันหลุดพ้นความรับผิดในการค้ำประกันรถดังกล่าว

66

ผู้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่า ก่อนกําหนด

“ผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบสัญญา โดยที่ผู้เช่าไม่ได้ผิดสัญญาหรือเงื่อนไขสำคัญ” แล้วผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดได้หรือไม่

67

การจดบริษัท ต้องทำอย่างไร?

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าต้องการที่จะเติบโตในทางธุรกิจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจกับนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนแล้วย่อมต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือคู่ค้า เนื่องจากว่านิติบุคคลสามารถตรวจสอบสถานะการเงิน ทุนจดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้น วัตถุประสงค์รายละเอียดทางธุรกิจอื่นๆ ที่ทำให้เชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า “มีตัวตนจริง มีการประกอบกิจการ ลดความเสี่ยงในเรื่องการโดนโกง อื่นๆ”การจดทะเบียนบริษัทจึงเป็นอีกทางเลือกที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่ต้องการทำธุรกิจ

68

สัญญาจ้าง 3 เดือน ออกก่อน ได้ไหม

สัญญาจ้างแรงงานมีทั้งที่มีกำหนดระยะเวลาและไม่มีกำหนดระยะเวลา แต่ถ้าเราไปเจอเข้ากับสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้กฎหมายว่า สัญญาจ้างมีกำหนดเวลาไว้ เช่น ตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน รวมแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่ คืออะไร แล้วเราจะลาออกก่อนกำหนดนั้นได้หรือไม่ วันนี้เรามีคำตอบให้มนุษย์เงินเดือนทุกคนครับ

69

บริษัทไม่ส่งงบการเงิน เป็นอย่างไร?

ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องจัดทำงบการเงินและยื่นงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติได้ตามกำหนดเวลา หากบริษัทไม่ส่งงบการเงินหรือส่งงบการเงินล่าช้า และไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจส่งผลให้ถูกปรับและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

70

ยืมรถไปชน ใครรับผิดชอบ

ปกติแล้วเจ้าของรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะครอบครองรถโดยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถในเล่มทะเบียนรถ ซึ่งมักทำประกันรถยนต์ภาคบังคับตามแต่กรณี เมื่อเจ้าของรถยนต์ถูกญาติ หรือเพื่อน หรือคนรู้จักยืมรถเพื่อใช้ขับทำธุระหรืออื่นๆ ก็มักปฏิเสธไม่ให้ใช้ก็ไม่ได้ จึงต้องให้ยืมและให้ใช้โดยระมัดระวัง ยืมแล้วคืนตามกำหนด อย่าให้รถเป็นรอย อย่าขับไปชนนั้นเอง ซึ่งถ้าให้ยืมแล้วไม่เกิดปัญหาอะไรก็สบายใจกันทุกฝ่าย